เราอยากให้ประเทศไทยเปลี่ยนใหม่ แต่กลับบอกว่า พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ไม่เหมาะ.

ผู้บริหารระดับสูงในฐานะเป็นหัวเรือ ในนำประเทศไทยไปสู่การแข่งขัน หรือ ความได้เปรียบด้านต้นทุน.  ถ้ามีเพียงวิสัย ในด้านพลังงาน เพียงระยะสั้นๆ   มุ่งหวังผลกำไรเฉพาะด้าน   ไม่คิดโดยรอบครอบ องค์รวม  โดยรวมของประเทศไทย  เพื่อที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ   ที่มาจากการแก้ปัญหาข้อจำกัด ของแหล่งทรัพยากร ที่มีอยู่จำกัด เพื่อนำไปสู่ การใช้แหล่งสร้างพลังงานอย่างไม่จำกัด  และแหล่งพลังงานนั้นๆ ไม่เบียดเบียนจนทำให้เกิด  มลภาวะ ของเสีย ทั้งสภาวะอากาศ  ต้นไม้  แหล่งต้นน้ำ  สามารถอยู่ได้รวมกับชุมชน   เพื่อการเติบโตที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาคน และเศรษฐกิจ.

เราได้แต่หวังว่า ผู้บริหารระดับสูง ควรมีจิตใจ ที่กระหาย  กระตุ้น และ ส่งเสริม  เพื่อจัดหาแหล่งพลังงานที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด  พลังงานลม  พลังงานแสงแดด  พลังงานน้ำขนาดเล็ก  พลังงานคลื่น ( หรือ น้ำขึ้น น้ำลง)    พร้อมทั้งการรับรู้  สภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป  และส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่  เช่น   .สภาวะแห้งแล้งของแหล่งต้นน้ำหายไป  ขาดแคลนน้ำ   โลกร้อน  อุทกภัยฉับพลัน.   อันจะเกิดขึ้น

หาข้อมูลได้ที่

https://twitter.com/GreenHarvard

https://twitter.com/MIT

https://twitter.com/TheElders

tag #ClimateChange

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed

ติดตามชม รายการ@Energy ตอน มนุษย์(สร้าง)พลังงานลมออกอากาศ วันเสาร์ที่ 18 ต.ค. 57 เวลา 14.00 น ช่อง NBT

เวลา ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 18 ต.ค. 57 เวลา 14.00 น ช่อง NBT

รายการ@Energy ตอน มนุษย์(สร้าง)พลังงานลม
สัมภาษณ์ คุณบรรจง ขยันกิจ
ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557
ประเด็นในการขอสัมภาษณ์
1. เมื่อก่อนทาอาชีพอะไร การใช้ชีวิตเป็นอย่างไร
2. ที่มา แรงบันดาลใจและแนวคิดในการสร้างกังหันลมเกิดขึ้นได้อย่างไร
3. มีการศึกษาเรื่องการทากังหันลมอย่างไร และมีใครช่วยในเรื่องการศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้บ้าง
4. หลังจากที่ได้คิดค้นเรื่องกังหันลมแล้ว การใช้ชีวิตในด้านพลังงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
5. ได้มีการเผยแพร่เรื่องของการสร้างกังหันลมอย่างไรบ้าง
6. ขั้นตอนและวิธีการในการสร้างกังหันลมมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง และต้องเตรียมตัวอย่างไร
7. วัสดุ อุปกรณ์ที่นามาสร้างกังหันลมมีอะไรบ้าง
8. นอกจากประดิษฐ์กังหันลมเพื่อสร้างพลังงานลมแล้ว ยังมีสิ่งประดิษฐ์ใดบ้างที่นามาสร้างพลังงานทดแทนอื่นๆได้ และอย่างไร
9. พลังงานที่ได้นาไปใช้ในด้านใดบ้าง และอย่างไร
10. ผู้ที่สนใจในเรื่องนี้สามารถติดต่อสอบถามได้อย่างไรบ้าง
11. ในอนาคตจะมีการวางแผนหรือต่อยอดในด้านพลังงานอย่างไรบ้าง
12. อยากให้ฝากเรื่องการประหยัดพลังงานให้กับคุณผู้ชม

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed

ปริมาณและแหล่งการใช้ไฟ้ฟ้า จากไฟฟ้าเครือข่าย

ไฟฟ้าเครือข่าย บริงานภายใต้การทำงานของรัฐ และ นโยบายด้านการผลิตไฟฟ้า พร้อมจำหน่ายไฟฟ้า โดยผ่านเครือข่ายเชื่อมโยง ไปยังผู้บริโภค   โดยผู้บริโภค  จ่ายค่าไฟฟ้า  ตามราคาที่แตกต่าง ตามเงื่อนไข ประเภทของผู้ใช้งาน

ประเทศไทยมีผู้ใช้งานพลังงงานไฟฟ้าในด้านต่างๆ ดังนี้ภาพ

ข้อมูลจาก .. กรมพลังงาน

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed

… ทำบุญเข้าพรรษา ประกอบติดตั้งเครื่องปั่นไฟพลังน้ำ … ย้อนเวลากัน

… ทำบุญเข้าพรรษา ประกอบติดตั้งเครื่องปั่นไฟพลังน้ำ …
วิชิต
จาก ยืนงง
จันทร์ที่ , 10/7/2549
เวลา : 19:58

อ่าน = 6439
221.128.96.161
โครงการเครื่องปั่นไฟสองประสานที่อาจารย์บรรจงผลิตเจนเนอเรเตอร์ และพี่ขาลุยผลิตกังหันรับน้ำแล้วนำมาประกอบกันเพื่อใช้ในถิ่นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เป็นงานชิ้นใหม่ไม่ใช่แบบเดิมที่ใช้ไดชาร์ตของรถยนต์เป็นตัวแปลงพลังเป็นไฟฟ้า
…บรรยากาศไร่เป็กดี้ยามเช้า

Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats Truehits.net Thailand Web Stat วัน<%=WeekdayName(Weekday(Date))%>,<%=formatdatetime(date(),1)%> (Online <%=Application(“OnlineUsers”)%> คน)

คำตอบที่ 1

วิชิต จาก ยืนงง  221.128.96.161  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 20:43

คำตอบที่ 2

วิชิต จาก ยืนงง  221.128.96.161  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 20:44

คำตอบที่ 3
เกียเก่าตามมาตอนดึกมากๆ

วิชิต จาก ยืนงง  221.128.96.161  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 20:45

คำตอบที่ 4
ออกเดินทางไปวัดเวฬุวัน

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 21:47

คำตอบที่ 5
ถึงวัดก็ลงมือประกอบทันที

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 21:48

คำตอบที่ 6
เครื่องปั่นไฟเป็นแบบนี้

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 21:49

คำตอบที่ 7
ช่วยกันมีงานทำทุกคน

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 21:51

คำตอบที่ 8
น้ำ…

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 21:52

คำตอบที่ 9
ดูสถานที่

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 21:53

คำตอบที่ 10
แบก

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 21:54

คำตอบที่ 11
ต่อท่อ

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 21:55

คำตอบที่ 12
ใช้แรงผู้สูงอายุ

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 21:56

คำตอบที่ 13
ช่วยกัน

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 21:57

คำตอบที่ 14

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 21:58

คำตอบที่ 15

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 21:59

คำตอบที่ 16

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 22:00

คำตอบที่ 17

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 22:01

คำตอบที่ 18

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 22:02

คำตอบที่ 19

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 22:03

คำตอบที่ 20
ระหว่างที่ทำงานส่วนรถก็เติมแก๊สไปด้วย เมื่อถอดกรองแก๊สของของปั๊มเติมถังบ้านออกมาดู พบขี้แก๊สเยอะมาก

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 22:08

คำตอบที่ 21
นี้ไง

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 22:09

คำตอบที่ 22
ทดลองปล่อยน้ำปั่นไฟ

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 22:10

คำตอบที่ 23
ใช้ได้ไฟมีแล้ว

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 22:11

คำตอบที่ 24
ทดลองปล่อยน้ำหลายๆแบบ

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 22:12

คำตอบที่ 25
ช่วงนี้นั่งรอ

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 22:13

คำตอบที่ 26
แล้วเป็นแบบนี้

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 22:14

คำตอบที่ 27
รุมกันใหม่

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 22:16

คำตอบที่ 28
เมื่อปรับท่อให้น้ำไหลแรงขึ้นได้แรงดันไฟ 48 โวลท์ หลอดไฟทดสอบ 24 โวลท์ก็ขาด

วิชิต จาก ยืนงง   จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 22:19

คำตอบที่ 29
เอาใหม่ ใช้หลอด 12 V.ต่อแบบอนุกรม 4 หลอดเท่ากับ 48 V.

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 22:24

คำตอบที่ 30
ไชโยโครงการนี้สำเร็จแล้ว

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 22:28

คำตอบที่ 31
ปรับให้น้ำไหลแรงขึ้น หลอดไฟ 4 หลอดสว่างจ้าเพราะแรงดันไฟเพิ่มเป็น 63 V.

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 22:31

คำตอบที่ 32
วัดรอบกังหันได้ 349 rpm

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 22:34

คำตอบที่ 33
วัดกระแสไฟได้ 2.5 แอมป์

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 22:38

คำตอบที่ 34
ขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกันจนงานสำเร็จด้วยดีตามตั้งใจ 

pudam1 จาก pudam245  203.107.160.192  อังคาร, 11/7/2549 เวลา : 06:40

คำตอบที่ 35
ชมภาพเพิ่มเติมจากเว๊บของคุณบรรจงได้ที่นี่ครับ
http://thaiwindmill.multiply.com/photos/album/46

ขาลุย จาก ขาลุย  124.120.196.244  อังคาร, 11/7/2549 เวลา : 15:05

คำตอบที่ 36

sutadl จาก เกียขาว  124.120.175.116  อังคาร, 11/7/2549 เวลา : 19:57

คำตอบที่ 37
วัดมีไฟใช้ อิ่มบุญ แช่น้ำ เย็นดี… 

WAR จาก WAR  203.155.29.60  พุธ, 12/7/2549 เวลา : 09:24

คำตอบที่ 38
อิ่มบุญ อิ่มใจ จิตสดใส กุศลสว่างไสว เลยนะทีมงาน 

จาก ตั้ม  203.209.25.245  พุธ, 12/7/2549 เวลา : 10:20

คำตอบที่ 39

organ จาก พ่อออร์แกน  203.118.121.32  พุธ, 12/7/2549 เวลา : 13:51

คำตอบที่ 40
I see first time your site guys. I like you :)

จาก Kevin  74.129.128.174  อาทิตย์, 17/6/2550 เวลา : 16:26

คำตอบที่ 41

จาก 1  124.120.174.101  พฤหัสบดี, 27/11/2551 เวลา : 12:15

คำตอบที่ 42
Mod. ไดชาร์จยังไงครับถึงจะได้แรงดันสูงที่รอบต่ำ

จาก เด็กดอย  203.130.145.99  อังคาร, 6/1/2552 เวลา : 12:57

คำตอบที่ 43

captiva จาก ซุปเปอร์เอมี่  125.25.221.236  พุธ, 7/1/2552 เวลา : 10:01

เพื่อลดภาระของ ฐานข้อมูล ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก เพราะเวบเปิดมากว่า 10 ปี
จึงทำให้เวบช้าลงมาก ทีมงานจึงขออนุญาต แปลงข้อมูลจาก ฐานข้อมูลหลักเป็น SHTML File
เพื่อลดภาระการทำงานของ ฐานข้อมูลหลักครับ การแปลงฐานข้อมูลนี้ จะทำให้กระทู้นี้
ไม่สามารถตอบคำถามได้อีกต่อไปครับ แต่จะสามารถค้นหาชื่อกระทู้ และ Link ตรงมาที่หน้านี้ได้เหมือนเดิมครับ

ด้วยความนับถืออย่างสูง ทีมงาน Weekendhobby.com

ขอบขอบคุณ ที่มา http://www.weekendhobby.com/offroad/kia/shtml/5359.shtml

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed

เส้นทางพลังงานไฟฟ้า .จากรัฐ..สู่ประชาชน

ที่มา  http://palangthai.org

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed

เรียนรู้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เพื่อ ไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

  • พลังงาน นิวเคลียร์ในประเทศไทย (PPT, 982 KB) 6 กุมภาพันธ์ 2551 การประชุมเรื่อง รู้เท่าทัน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์  โดย ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน ณ สภาคริสจักรแห่งประเทศไทย
  • ความ มั่นคงด้านพลังงานและต้นทุนพลังงานนิวเคลียร์ (PPT, 735 kB). การสัมมนา “มองรอบด้านพลังงานนิวเคลียร์ : บทเรียนจากนานาชาติ เพื่อการตัดสินใจที่มีธรรมาภิบาล” จัดโดย คณะกรรมาธิการศึกษา  ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภาร่วมกับมูลนิธิ  ไฮริค เบิลล์. 20 ตุลาคม 2552

ที่มา www.palangthai.org

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed

ฟังความคิดเห็น ทัศนะต่างๆ ในหัวข้อ – เหตุผลที่ประเทศไทยควรมี ไฟฟ้านิวเคลียร์ หรือถ่านหิน

โดย ต้นตอปัญหา   ก็คือ   ไฟฟ้าไม่พอ   ไฟฟ้าตก ​. . ในอนาคต.     อ่าน วิเคาระห์ และ  พิจารณา ..   กันครับ ^__^

แต่ในทัศนะ ของเราก็คือ  โรงไฟฟ้าที่ดีที่สุด คือ  ทุกๆบ้าน. ทุกๆโรงงาน ทุกๆองค์กร  ทุกๆคน   สามารถมีโรงไฟฟ้าและสามารถผลิตพลังงานมาใช้ได้เอง   เพิ่งพาตัวเอง​ ก่อน . ..      ใน อนาคต.   อาจจะมี ภาษีการปล่อยคาร์บอนจากการใช้พลังงานไฟฟ้า .  .ถ้าใครไม่สามารถผลิตพลังงานสะอาดมาลดได้    นั้นคือ ต้อง เสีย เสียภาษี คาร์บอน  ที่ทำให้โลกร้อน . ….จากการใช้พลังงานไฟฟ้า..​  จากแหล่งไฟฟ้าส่วนกลาง.

อ่านได้ที่  http://pantip.com/topic/32590661

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed

การกลับมาแก้แค้นของรถไฟฟ้า 100% สู้กับ ผู้ผลิตน้ำมัน. ( Revenge of the Electric Car rus)

วิดีโอนี้ คุณไม่สามารถดูได้  นอกจากอยู่ในเขต  สหรัฐอเมริกา.   งั้นก็ดู version ของ  รัสเซีย ก็แล้วกันนะครับ

.. อย่างที่เคยกล่าว เอาไว้ว่า   GM, Toyota , Honda  , Audi, BMW,Benz,​Nisan + Renult, Porche ,Ferari…    คิดแค่ concept car  หรือ  ผลิตออกมาก็ ไม่เคยประสพความสำเร็จ สำหรับ รถไฟฟ้า   หรือ อย่างเจ้าพ่อรถเจ้าใหญ่อย่าง  GM ก็แพ้  อย่างราบคาบ.

ดู  Revenge of the Electric Car    สำหรับการ เปลี่ยนแปลงโลก  จาก หลังมือเป็นหน้ามือ.. โลกยุคใหม่ ​.  พลังงานระบบไฟฟ้า

Toyota =  Prius , BMW = i8 , Nissan= Leaf

ปล  ดู ให้จบ นะครับ  แล้วคุณ จะชอบมัน..​  อิสระ.. จาก ..พลังงาน.    อย่าลืม connect  to the Grid.

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed

The State of Electric Vehicles in America ( Why not Thailand.?? detroit of asia.)

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed

องค์กร หรือ บริษัท ห้างร้าน ของคุณ ใช้พลังงานไฟฟ้าเท่าไร?? จิตสำนึกที่แท้จริง

เราในฐานะ  ไม่ว่าจะเป็น  ลูกจ้าง เอกชน .หรือ องค์กรรัฐ  โดยสามัญ   ไม่จำเป็นต้องรู้ว่า   ใช้พลังงงานไปเท่าไร??   จะรับรู้ก็ต่อเมื่อ อยู่ใน แผนกที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้า  ​​. นอกนั้น ก็คือ   ผู้ใช้    โดยขอให้มีพลังงานไฟฟ้าใช้ อย่างพอเพียง  ขออย่างเดียวก็คือ ไฟฟ้าอย่าดับ เท่านั้นก้พอ..!!!! ในเวลาทำงาน …

จะได้รู้และรับ ข่าวสารภายในในองค์กร ว่าให้ช่วยกัน ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อยามไม่ใช้งาน  ไม่ว่าจะเป็น  หลอดไฟฟ้า  คอมพิวเตอร์   พัดลม  แอร์​…
.. แต่  แอร์​  เป็น งานใหญ๋.​  เพราะ เป็น เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่  ใช้พลังงานมหาศาล​. ตามปริมาณ​พื้นที่ ​. .และมักจะ กินพลังงานไฟฟ้า  .มากกว่า  เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ   และเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  ที่จะต้องเจอปัญหาการใช้พลังงานไฟ้ฟ้า อย่างมาก 50-60% ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด  .

และยัง เป็น ค่าใช้จ่ายที่ .. ตัดผลกำไร . แบบจี้หัวใจ. .   …

แล้ว องค์กร หรือ บริษัท  เขาทำกันอย่างไร  เช่น . ..   ปิดไฟฟ้าบางดวง . .  ลดหลอดไฟฟ้า .   ใช้อุปกรณ์แสงสว่างชนิดใหม่ ..    ใช้อุปกรณประหยัด     ผลสุดท้าย    ตอน กลางคืน.  ถนน หนทาง .   มึดสนิท เป็น บางช่วง     ผล กระทบทางตรง   คือ  ความปลอดภัย…   นั้นเอง.      เรารู้สึกว่า  การแก้ปัญหา  ต่างๆ  อยู่ที่ปลายเหตุ.​ ..นั้นเอง .
​​.​    ซึ่งไฟฟ้าแสงสว่าง เหล่า   สามารถทดแทนได้ด้วย  พลังงานทางเลือก หรือ พลังงานที่ทดแทนได้     โดย.ที่  บริษัท หรือ องค์กร นั้นๆ  ลงทุน​  ถึงแม้ว่า การลงทุนนั้นจะให้ผลการความคุ้มทุนนานกว่าปรกติ.  แต่…   อย่าลืมว่า . ..เรามาแก้ กันที่ต้นเหุต กันดีกว่า  ถึงแม้ตจะใช้พลังงานไฟฟ้ามาก   . ก็ยังดีที่ได้ผลิตคืน  เข้าสู่ระบบบ้าง..

หวังจะให้  กฟภ ผู้ผลิตไฟฟ้า ..บริการ ทั้งหมด  . แม่น้ำ  ภูเขา . แก๊ส .นำมัน ถ่านหิน  กลายเป็นโรงไฟฟ้า    . หมดเท่าไร คงไม่พอ .. สำหรับ การบริโภคพลังงานไฟฟ้า   ในระยะยาว.​…

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed