ทีมกังหันลมไทย หรือ Thaiwindmill Team เข้าร่วมโครงการประกวด..

ทีมงานกังหันลมไทย หรือ Thaiwindmill Team ได้รับเชิญเข้า ในการเข้า  โครงการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์กังหันลมเทคโนโลยีลมต่ำเพื่อการสูบน้ำ

ทีมกังหันลมไทย อยากจะเชื้อเชิญ สมาชิก หรือ ผู้สนใจ มีไอเดียดีๆ   เจ๋งๆ   ร่วมกันเข้าสมัครโครงการประกวด  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้  พัฒนา  และเผยแพร่ให้กับประชาชน ผู้สนใจ  นำไปใช้ไปโยชน์

—- ขอบขอบคุณ ทีมงาน The maker

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

โครงการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์กังหันลมเทคโนโลยีลมต่ำเพื่อการสูบน้ำ

ขอเรียนเชิญ ผู้สนใจ ไม่ว่าจะเป็น  นิสิต นึกศึกษา  และ ประชาชน

บุคคคลทั่วไป  เข้าร่วมประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์กังหันลมสำหรับความเร็วลมต่ำเพื่อการสูบน้ำ  โดยเพียงสร้างทีม หรือ มาคนเดียว แต่ไม่เกิน 9 คนสำหรับทีม   เพื่อนำเสนอไอเดีย สู่การประยุกต์  และนำมาสร้างผลงาน ที่สามารถทำงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ  ตามเงื่อนไขข้อกำหนดการแข่งขัน

สนใจติดต่อสมัครและดาวโหลดข้อมูลได้ที่   http://chaipat.or.th

และ  https://www.facebook.com/themakerthailand

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ติดตามชม รายการ@Energy วันเสาร์ที่ 8 พ.ย 57 เวลา 16.00 ช่อง NBT

หลังจากที่ รายการ@Energy ได้ออกอากาศ ตอนแรก เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ต.ค. 57 เนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างกังหันลม โดย คุณ บรรจง ขยันกิจ ทางรายการ@Energy ได้ทำรายการต่อ เป็น ภาคสอง เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับ การใช้พลังงานจากกังหันลม โดยใช้สถานที่ถ่ายทำ เมืองเพชรบูรณ์เอื้อเฟื้อและตอนรับ โดยบ้าน คุณ ธนดล ( อยู่ได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจาก เครือข่าย หรือ การไฟฟ้า )

เราตามไปชมกัน ว่า .บ้าน คุณ ธนดล ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรได้บ้าง .การใช้พลังงานสำหรับชีวิตประจำวันเหมือนบ้านทั่วไป หรือไม่ . พลังงานที่ได้เพียงพอหรือเปล่า.

อย่าลืม!!!!! หาคำตอบ ได้ที่ รายการ@Energy วันเสาร์ที่ 8 พ.ย. 57 เวลา 16.00 ช่อง NBT

***  บ้านคุณ ธนดล  เพชรบูรณ์ เมืองแห่งผู้นำ off-grid 100% เป็นรายแรกของไทย

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ใช้เทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพมาผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยใช้แหล่งไฟฟ้าจากส่วนกลางเป็นต้นกำลัง

การเป็นผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า ภายในเขตการจ่ายไฟฟ้าจากเครือช่ายส่วนกลาง  เราคือ  หนึ่ง  เป็นผู้สร้างความเสียหายให้กับ สิ่งแวดล้อม ทางตรง.   เพราะว่าการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่มากกว่า  1  MW  ที่มาจาก  แหล่งฟอสซิล เช่น  น้ำมัน แก๊ส ถ่านหิน   สร้างมลพิษปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศอย่างหลีกไม่ได้

เมื่อไฟฟ้ส่วนกลาง ถูก ผลิตไฟ้ฟ้าจำนวน หนึ่งเพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  สำหรับความต้องการไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนไปตาม  ปริมาณการใช้งาน   แต่การผลิตไฟฟ้านนั้นต้องผลติ  เกินมากกว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้า เพื่อสำรอง   ..  ขอยก ตัวอย่าง  ภาคใต้ .   กำลังผลิตไฟฟ้ารวมราวๆ  2500 เมกะวัตต์  จ่ายไฟฟ้าสำหรับการใช้งานจริงประมาณ 2300 เมกะวัตต์ . เมื่อเกิดการใช้ไฟฟ้าช่วงพีค  หรือมี โรงไฟฟ้าโรงใดโรงหนึ่งหยุด.. ทำให้ไฟฟ้าไม่เพียงพอ.

แล้วจะทำอย่างไร??  สร้างโรงไฟฟ้าเพิ่ม.  ถ่านหิน แก๊ส   นิวเคลียร์ ..  เท่านั้นหรือ???   มีหนทางเดียว ใช่หรือไม่ ..  .   คำตอบ  คือ ไม่..

เรายังมีทางเลือก  อีกตั้งมากมาย.. ใช่ หรือ ไม่   คำตอบ คือ ใช่..

จากกรณีศึกษา  ของ  บริษัท  Lightsail   ได้นำเทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพมาผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยใช้แหล่งจากส่วนกลาง  หรือ พูดง่ายคือ แหล่งต้นกำลัง คือ  ไฟฟ้าจากเครือข่าย   แลัวนำไปผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มากกว่า เดิม… ผลทำให้  การผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ จากส่วนกลางลดลง  หรือ  จะให้มองภาพง่าย ๆ  ก็คือ  ในกรณีของ  โรงไฟฟ้า ภาคใต้  ไม่จำเป็นต้องผลิต.   2500 เมกะวัตต์    เพราะ   ผู้ใช้ผลิตเองไปด้วย     นั้นหมายถึงว่า   เทคโนโลยีนี้ทำให้การผลิตไฟฟ้า และ ใช้ไฟฟ้า ไม่มีพีค!!!!!!

หาข้อมูลเพิ่ม ที่มา :  http://www.lightsail.com/opportunity/

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

เราอยากให้ประเทศไทยเปลี่ยนใหม่ แต่กลับบอกว่า พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ไม่เหมาะ.

ผู้บริหารระดับสูงในฐานะเป็นหัวเรือ ในนำประเทศไทยไปสู่การแข่งขัน หรือ ความได้เปรียบด้านต้นทุน.  ถ้ามีเพียงวิสัย ในด้านพลังงาน เพียงระยะสั้นๆ   มุ่งหวังผลกำไรเฉพาะด้าน   ไม่คิดโดยรอบครอบ องค์รวม  โดยรวมของประเทศไทย  เพื่อที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ   ที่มาจากการแก้ปัญหาข้อจำกัด ของแหล่งทรัพยากร ที่มีอยู่จำกัด เพื่อนำไปสู่ การใช้แหล่งสร้างพลังงานอย่างไม่จำกัด  และแหล่งพลังงานนั้นๆ ไม่เบียดเบียนจนทำให้เกิด  มลภาวะ ของเสีย ทั้งสภาวะอากาศ  ต้นไม้  แหล่งต้นน้ำ  สามารถอยู่ได้รวมกับชุมชน   เพื่อการเติบโตที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาคน และเศรษฐกิจ.

เราได้แต่หวังว่า ผู้บริหารระดับสูง ควรมีจิตใจ ที่กระหาย  กระตุ้น และ ส่งเสริม  เพื่อจัดหาแหล่งพลังงานที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด  พลังงานลม  พลังงานแสงแดด  พลังงานน้ำขนาดเล็ก  พลังงานคลื่น ( หรือ น้ำขึ้น น้ำลง)    พร้อมทั้งการรับรู้  สภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป  และส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่  เช่น   .สภาวะแห้งแล้งของแหล่งต้นน้ำหายไป  ขาดแคลนน้ำ   โลกร้อน  อุทกภัยฉับพลัน.   อันจะเกิดขึ้น

หาข้อมูลได้ที่

https://twitter.com/GreenHarvard

https://twitter.com/MIT

https://twitter.com/TheElders

tag #ClimateChange

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ติดตามชม รายการ@Energy ตอน มนุษย์(สร้าง)พลังงานลมออกอากาศ วันเสาร์ที่ 18 ต.ค. 57 เวลา 14.00 น ช่อง NBT

เวลา ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 18 ต.ค. 57 เวลา 14.00 น ช่อง NBT

รายการ@Energy ตอน มนุษย์(สร้าง)พลังงานลม
สัมภาษณ์ คุณบรรจง ขยันกิจ
ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557
ประเด็นในการขอสัมภาษณ์
1. เมื่อก่อนทาอาชีพอะไร การใช้ชีวิตเป็นอย่างไร
2. ที่มา แรงบันดาลใจและแนวคิดในการสร้างกังหันลมเกิดขึ้นได้อย่างไร
3. มีการศึกษาเรื่องการทากังหันลมอย่างไร และมีใครช่วยในเรื่องการศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้บ้าง
4. หลังจากที่ได้คิดค้นเรื่องกังหันลมแล้ว การใช้ชีวิตในด้านพลังงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
5. ได้มีการเผยแพร่เรื่องของการสร้างกังหันลมอย่างไรบ้าง
6. ขั้นตอนและวิธีการในการสร้างกังหันลมมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง และต้องเตรียมตัวอย่างไร
7. วัสดุ อุปกรณ์ที่นามาสร้างกังหันลมมีอะไรบ้าง
8. นอกจากประดิษฐ์กังหันลมเพื่อสร้างพลังงานลมแล้ว ยังมีสิ่งประดิษฐ์ใดบ้างที่นามาสร้างพลังงานทดแทนอื่นๆได้ และอย่างไร
9. พลังงานที่ได้นาไปใช้ในด้านใดบ้าง และอย่างไร
10. ผู้ที่สนใจในเรื่องนี้สามารถติดต่อสอบถามได้อย่างไรบ้าง
11. ในอนาคตจะมีการวางแผนหรือต่อยอดในด้านพลังงานอย่างไรบ้าง
12. อยากให้ฝากเรื่องการประหยัดพลังงานให้กับคุณผู้ชม

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ปริมาณและแหล่งการใช้ไฟ้ฟ้า จากไฟฟ้าเครือข่าย

ไฟฟ้าเครือข่าย บริงานภายใต้การทำงานของรัฐ และ นโยบายด้านการผลิตไฟฟ้า พร้อมจำหน่ายไฟฟ้า โดยผ่านเครือข่ายเชื่อมโยง ไปยังผู้บริโภค   โดยผู้บริโภค  จ่ายค่าไฟฟ้า  ตามราคาที่แตกต่าง ตามเงื่อนไข ประเภทของผู้ใช้งาน

ประเทศไทยมีผู้ใช้งานพลังงงานไฟฟ้าในด้านต่างๆ ดังนี้ภาพ

ข้อมูลจาก .. กรมพลังงาน

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

… ทำบุญเข้าพรรษา ประกอบติดตั้งเครื่องปั่นไฟพลังน้ำ … ย้อนเวลากัน

… ทำบุญเข้าพรรษา ประกอบติดตั้งเครื่องปั่นไฟพลังน้ำ …
วิชิต
จาก ยืนงง
จันทร์ที่ , 10/7/2549
เวลา : 19:58

อ่าน = 6439
221.128.96.161
โครงการเครื่องปั่นไฟสองประสานที่อาจารย์บรรจงผลิตเจนเนอเรเตอร์ และพี่ขาลุยผลิตกังหันรับน้ำแล้วนำมาประกอบกันเพื่อใช้ในถิ่นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เป็นงานชิ้นใหม่ไม่ใช่แบบเดิมที่ใช้ไดชาร์ตของรถยนต์เป็นตัวแปลงพลังเป็นไฟฟ้า
…บรรยากาศไร่เป็กดี้ยามเช้า

Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats Truehits.net Thailand Web Stat วัน<%=WeekdayName(Weekday(Date))%>,<%=formatdatetime(date(),1)%> (Online <%=Application(“OnlineUsers”)%> คน)

คำตอบที่ 1

วิชิต จาก ยืนงง  221.128.96.161  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 20:43

คำตอบที่ 2

วิชิต จาก ยืนงง  221.128.96.161  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 20:44

คำตอบที่ 3
เกียเก่าตามมาตอนดึกมากๆ

วิชิต จาก ยืนงง  221.128.96.161  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 20:45

คำตอบที่ 4
ออกเดินทางไปวัดเวฬุวัน

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 21:47

คำตอบที่ 5
ถึงวัดก็ลงมือประกอบทันที

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 21:48

คำตอบที่ 6
เครื่องปั่นไฟเป็นแบบนี้

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 21:49

คำตอบที่ 7
ช่วยกันมีงานทำทุกคน

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 21:51

คำตอบที่ 8
น้ำ…

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 21:52

คำตอบที่ 9
ดูสถานที่

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 21:53

คำตอบที่ 10
แบก

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 21:54

คำตอบที่ 11
ต่อท่อ

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 21:55

คำตอบที่ 12
ใช้แรงผู้สูงอายุ

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 21:56

คำตอบที่ 13
ช่วยกัน

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 21:57

คำตอบที่ 14

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 21:58

คำตอบที่ 15

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 21:59

คำตอบที่ 16

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 22:00

คำตอบที่ 17

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 22:01

คำตอบที่ 18

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 22:02

คำตอบที่ 19

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 22:03

คำตอบที่ 20
ระหว่างที่ทำงานส่วนรถก็เติมแก๊สไปด้วย เมื่อถอดกรองแก๊สของของปั๊มเติมถังบ้านออกมาดู พบขี้แก๊สเยอะมาก

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 22:08

คำตอบที่ 21
นี้ไง

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 22:09

คำตอบที่ 22
ทดลองปล่อยน้ำปั่นไฟ

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 22:10

คำตอบที่ 23
ใช้ได้ไฟมีแล้ว

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 22:11

คำตอบที่ 24
ทดลองปล่อยน้ำหลายๆแบบ

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 22:12

คำตอบที่ 25
ช่วงนี้นั่งรอ

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 22:13

คำตอบที่ 26
แล้วเป็นแบบนี้

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 22:14

คำตอบที่ 27
รุมกันใหม่

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 22:16

คำตอบที่ 28
เมื่อปรับท่อให้น้ำไหลแรงขึ้นได้แรงดันไฟ 48 โวลท์ หลอดไฟทดสอบ 24 โวลท์ก็ขาด

วิชิต จาก ยืนงง   จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 22:19

คำตอบที่ 29
เอาใหม่ ใช้หลอด 12 V.ต่อแบบอนุกรม 4 หลอดเท่ากับ 48 V.

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 22:24

คำตอบที่ 30
ไชโยโครงการนี้สำเร็จแล้ว

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 22:28

คำตอบที่ 31
ปรับให้น้ำไหลแรงขึ้น หลอดไฟ 4 หลอดสว่างจ้าเพราะแรงดันไฟเพิ่มเป็น 63 V.

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 22:31

คำตอบที่ 32
วัดรอบกังหันได้ 349 rpm

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 22:34

คำตอบที่ 33
วัดกระแสไฟได้ 2.5 แอมป์

วิชิต จาก ยืนงง  125.25.152.74  จันทร์, 10/7/2549 เวลา : 22:38

คำตอบที่ 34
ขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกันจนงานสำเร็จด้วยดีตามตั้งใจ 

pudam1 จาก pudam245  203.107.160.192  อังคาร, 11/7/2549 เวลา : 06:40

คำตอบที่ 35
ชมภาพเพิ่มเติมจากเว๊บของคุณบรรจงได้ที่นี่ครับ
http://thaiwindmill.multiply.com/photos/album/46

ขาลุย จาก ขาลุย  124.120.196.244  อังคาร, 11/7/2549 เวลา : 15:05

คำตอบที่ 36

sutadl จาก เกียขาว  124.120.175.116  อังคาร, 11/7/2549 เวลา : 19:57

คำตอบที่ 37
วัดมีไฟใช้ อิ่มบุญ แช่น้ำ เย็นดี… 

WAR จาก WAR  203.155.29.60  พุธ, 12/7/2549 เวลา : 09:24

คำตอบที่ 38
อิ่มบุญ อิ่มใจ จิตสดใส กุศลสว่างไสว เลยนะทีมงาน 

จาก ตั้ม  203.209.25.245  พุธ, 12/7/2549 เวลา : 10:20

คำตอบที่ 39

organ จาก พ่อออร์แกน  203.118.121.32  พุธ, 12/7/2549 เวลา : 13:51

คำตอบที่ 40
I see first time your site guys. I like you :)

จาก Kevin  74.129.128.174  อาทิตย์, 17/6/2550 เวลา : 16:26

คำตอบที่ 41

จาก 1  124.120.174.101  พฤหัสบดี, 27/11/2551 เวลา : 12:15

คำตอบที่ 42
Mod. ไดชาร์จยังไงครับถึงจะได้แรงดันสูงที่รอบต่ำ

จาก เด็กดอย  203.130.145.99  อังคาร, 6/1/2552 เวลา : 12:57

คำตอบที่ 43

captiva จาก ซุปเปอร์เอมี่  125.25.221.236  พุธ, 7/1/2552 เวลา : 10:01

เพื่อลดภาระของ ฐานข้อมูล ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก เพราะเวบเปิดมากว่า 10 ปี
จึงทำให้เวบช้าลงมาก ทีมงานจึงขออนุญาต แปลงข้อมูลจาก ฐานข้อมูลหลักเป็น SHTML File
เพื่อลดภาระการทำงานของ ฐานข้อมูลหลักครับ การแปลงฐานข้อมูลนี้ จะทำให้กระทู้นี้
ไม่สามารถตอบคำถามได้อีกต่อไปครับ แต่จะสามารถค้นหาชื่อกระทู้ และ Link ตรงมาที่หน้านี้ได้เหมือนเดิมครับ

ด้วยความนับถืออย่างสูง ทีมงาน Weekendhobby.com

ขอบขอบคุณ ที่มา http://www.weekendhobby.com/offroad/kia/shtml/5359.shtml

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

เส้นทางพลังงานไฟฟ้า .จากรัฐ..สู่ประชาชน

ที่มา  http://palangthai.org

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

เรียนรู้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เพื่อ ไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

  • พลังงาน นิวเคลียร์ในประเทศไทย (PPT, 982 KB) 6 กุมภาพันธ์ 2551 การประชุมเรื่อง รู้เท่าทัน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์  โดย ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน ณ สภาคริสจักรแห่งประเทศไทย
  • ความ มั่นคงด้านพลังงานและต้นทุนพลังงานนิวเคลียร์ (PPT, 735 kB). การสัมมนา “มองรอบด้านพลังงานนิวเคลียร์ : บทเรียนจากนานาชาติ เพื่อการตัดสินใจที่มีธรรมาภิบาล” จัดโดย คณะกรรมาธิการศึกษา  ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภาร่วมกับมูลนิธิ  ไฮริค เบิลล์. 20 ตุลาคม 2552

ที่มา www.palangthai.org

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off