Category Archives: โซลาร์เซลล์ (Photovoltaic,Solar Cell)

กังหันลม VS โซลาร์เซลล์

Posted in กังหันลมผลิตไฟฟ้า (Wind Power), โซลาร์เซลล์ (Photovoltaic,Solar Cell) | Comments Off

โซลาร์เซลล์ฟาร์ม (ON Grid)

ทางไทยวินด์มิลล์ ต้องขออนุญาติ คุณจิม ในลงภาพโซลาร์เซลล์ฟาร์ม (ON Grid) เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมให้คนไทย หันมาใช้พลังงานธรรมชาติมากขึ้นครับ โซลาร์เซลล์ฟาร์ม ของคุณจิม แปรแสงแดดเป็นกระแสไฟฟ้า แล้วส่งต่อเข้าระบบตามลำดับครับ

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green), โซลาร์เซลล์ (Photovoltaic,Solar Cell) | Comments Off

Google ลงทุน $39 ล้านเหรียญ กับ ฟาร์มกังหันลม

กูเกิล ​Google บริษัทอันโด่งดังด้านบริการค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต อันทรงพลังได้ หันมาลงทุนใน ด้านพลังงานกังหันลม แบบ Grid Connnection  กับโครงการ Atlandic Wind Connection  ซึ่งให้พลังไฟฟ้าสูงถึง 6000 MW  เป็นมูลค่ามากกว่า $39 ล้านเหรียญ  บนแนวชายฝั่งรัฐ นิวเจอร์ซี่  ห่างฝั่งประมาณ  360 ไมล์ โดยทำการเชื่อมเคเบิล ใต้น้ำเข้าหากัน และ เชื่อมเข้าระบบตามสถานีไฟฟ้าของเมืองตามจุดต่างๆเพื่อกระจายให้กับชุมชน และ โครงการของอื่นๆ ของ กูเกิล เช่น ศูนย์ ​Data Center,เมืองรถไฟฟ้า  ที่ใช้พลังสีเขียวเป็นตัวขับเคลื่อนต่อไป ติดตามได้ที่นี้ http://atlanticwindconnection.com

Posted in กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า (Hydro Power), กังหันลมผลิตไฟฟ้า (Wind Power), ขดลวด (Coil Core), ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green), จัดกิจกรรม,แลกเแปลี่ยนความรู้ (Attiude & Change), ดุมล้อรถ (Bearing Hub), ทริป/ติดตั้งทั่วโลก (จีน,พม่า,ลาว,เขมร ,..), ระบบชาร์ท (Charger Controller), ส่ิงประดิษฐ์ (Idea), แบตเตอรี่ (Energy Bank), โครงสร้างกังหันลม (Wind Architecture), โซลาร์เซลล์ (Photovoltaic,Solar Cell), ใบกังหัน (Blade) | Tagged | Comments Off