Monthly Archives: May 2010

รูปกังหันลม และ ข้อมูลเบื้องต้น ของ พี่บรรจง

เป็น Web Site ที่มีข้อมูล กังหันลม รูปการอบรม พร้อมทั้งยังมีข้อมูล อ้างอิงเยอะมากๆครับ เหมาะสำหรับผู้เริ่มเบื้องต้น หรือ ถ้าเชี่ยวชาญก็ดูได้ครับ   ทีนี้เป็นแหล่ง และ เป็นจุดเริ่มต้น ของ พี่บรรจง  (  ปัจจุบัน ก็ยัง ร่วมสมัยอยู่นะครับ )

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

กังหันลม โดย พี่บรรจง

ที่นี้จะรวบรวม บทความ เรื่องราว เขียน และ บันทึก โดยพี่ บรรจง มนุษย์กังหันลม  ไม่ว่าจะไปที่ไหน? ติดตั้งที่ใด?  จะ มีรูป Update จากพี่ บรรจงโดยตรงเลยครับ Wind’s Hero

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | 1 Comment