Daily Archives: June 11, 2010

การทำใบกังหันลม โชว์!! บน Youtube

มาแล้ว!! ครับ สำหรับ การทำใบกังหันลม ที่ทางน้องๆนักศึกษา คณะวิศวะกรรมศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยพระนครเหนือ 3 ท่าน ที่มาฝึกงาน กับ พี่บรรจงได้ทำ วีดีโอทุกขึั้นตอน ทางทีมขออนุญาติ เอามาลงให้สมาชิก ผู้สนใจ การทำกังหันลม ได้ดูกันครับ เริ่มต้นกันได้เลยที้นี้

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off