Daily Archives: June 16, 2010

ภูเรือ หนาวไม?

พี่บรรจง ขนข้าว ขนของไม่ได้ไป ตั้งแค้ม ดูดาวที่ไหน  แต่ว่าไป ตั้งแค้ม ติดตั้งกังหันลมที่ ภูเรือ ครับ

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

หลีเปะ ทะเลสวยงาม กังหันลม หมุนติ้ว

การติดตั้งกังหันลม ครั้งนี้ พี่บรรจงบอกว่า ได้โอกาสพักผ่อนไปในตัวด้วย  ได้ดูทะเล สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ของประเทศไทยนั้นคือ  หลีเปะ

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

เกาะพระทอง

พี่บรรจงได้ติดตั้ง  กังหันลม 2 ตัวบนภูเขา ของ เกาะพระทอง ต้องขัยรถขึ้นไปอย่าง ที่เรียกว่า “คนขับรถ Off Road เรียก พี่”  ตามไปดูรูปกันครับ

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off