Daily Archives: January 18, 2011

MREA Workshop ~ our recent adventures in Wisconsin (ภาค ภาษาอังกฤษ)

อ้างอิงจาก : http://fieldlines.com/board/index.php?topic=143480.0 แปลภาคภาษาไทย -> ด่วน: คลิ๊กที่นี้ Last Friday George, Scotty, and myself took off from here (Colorado) for the 1150 mile trip to Custer Wisconsin to teach the homebrew wind turbine workshop for the MREA (midwest renewable energy association). … Continue reading

Posted in กังหันลมผลิตไฟฟ้า (Wind Power), ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green), โครงสร้างกังหันลม (Wind Architecture), ใบกังหัน (Blade) | Comments Off

เรื่องเล่าของ “มนุษย์กังหันลม” ชื่อ “บรรจง ขยันกิจ”

อ้างอิงจาก http://www.greenworld.or.th/greenworld/local/749 เรื่อง : สุเจน  กรรพฤทธิ์ ภาพ : บรรจง ขยันกิจ ชายคนนี้ฝันมานานแล้วว่าจะเอาสายลมมาสร้างพลังงาน จากจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้ – – เจ็ดปีผ่านไป เขาเดินตามฝันด้วยการออกไปสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้าให้ผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถ้าหากมีใครสักคนเกิดขยันนับปริมาณกระแสไฟฟ้าอันเกิดจากกังหันลมที่เขาสร้าง ตัวเลขไฟฟ้าอาจทะลุหลัก 1 กิกะวัตต์ไปนานแล้ว . . . ดั้งเดิม บรรจง ขยันกิจ คือนายช่างเทคนิค กองงานอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยความที่อยู่ใกล้ทะเล ช่วงพักเที่ยงเขาห่อปิ่นโตไปที่ชายหาด นั่งลงกินข้าว เหม่อมองสายลมไกวยอดมะพร้าว แล้วจู่ๆ ก็เกิดความคิดว่าท่ามกลางราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ว่าน่าจะทำอะไรสักอย่างเพื่อนำพลังงานที่อยู่ตรงหน้ามาใช้ เวลานั้น มันเป็นเพียงความคิด กระทั่งสายวันหนึ่งในปี 2546 … Continue reading

Posted in กังหันลมผลิตไฟฟ้า (Wind Power), ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green), จัดกิจกรรม,แลกเแปลี่ยนความรู้ (Attiude & Change) | Comments Off