Daily Archives: February 26, 2011

ถ้าใครอยากทำกังหันลม ต้องดูหนุ่มน้อยคนนี้ (การต่อสู้กับความหิวโหย ก็เป็นอุปสรรคแล้ว)

อ่านเรื่องราวของเขา William Kamkwamba http://www.williamkamkwamba.typepad.com http://movingwindmills.org http://news.bbc.co.uk/2/hi/8257153.stm VIDEO http://movingwindmills.org/documentary DIAGRAM ขั้นตอนการทำ http://movingwindmills.org/wp-content/uploads/2009/06/windmill-diagram.pdf

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ศูนย์ถ่ายทอดความรู้ กังหันลมผลิตไฟฟ้า (บ้านเฮาคือกัน)

อาจารย์ 2 ท่าน จาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร  ภาควิชาไฟฟ้า ได้รับเข้าอบรมกังหันลมผลิตไฟฟ้า เพื่อได้นำความรู้ไปถ่ายทอดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นี้เป้นภาพการติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร  ผู้ที่สนใจในภูมิภาคนี้ติดต่อสอบไปทางศูนย์ได้ครับ

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

TCDC (ศูนย์สร้างสรรค์มให้ความรู้ด้านการออกแบบ) (คนไทยต้องไปดู)

ทีมงานไทยวินด์มิลล์​นำภาพบรรยากาศ นิทรรศการ “ปล่อยแสง” ที่  TCDC ชั้น  7  เอ็มโพเรียม ท่านใดสนใจ งานออกแบบสร้างสรรค์ ของท่านอื่นๆ ไปชมกันได้   เรียนรู้ และ เสริมสร้างไอเดียต่อยอด ครับ ขอขอบคุณพิเศษ  :   ม.ล. ภาวินี  สันติศิริ (Yothaka), TCDC และ ขอบคุณ  จ่าเฉย ยืนยิ้ม (หลายๆคนอาจจะรู้ตกใจบ้าง เวลาขับรถในตอนกลางคืน) ที่คอยยืนเฝ้ายาม  ทำให้  กังหันลม ไม่ให้หายไป

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off