Daily Archives: March 23, 2011

หลายๆจุด รวมเป็นพลังงาน

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

Space of urban เป็นคำ เรียบง่าย

คงจะไม่ต้องบรรยายอะไรกันมากหนัก สำหรับการนำกังหันลมไปใช้ในพื้นที่ สีเขียว หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ในการมีหน้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้า  ปั๊มน้ำ รดต้นไม้  หรือ หญ้า  ผัก ดอกไม้   ให้กับพื้นที่โดยรวมนั้นด้วย อ้างอิงที่ : 1. http://www.360architects.com/18broadway_portfolio_360.html 2.  http://www.jetsongreen.com/2010/10/18broadway-exhibits-new-green-tech.html#more-9876

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ไปดูอะไรใหม่ๆ เพิ่มไอเดียในงาน วิศวกรรมแห่งชาติ 54

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ตึกรูปแบบใหม่ไม่เพียงแค่ลดการใช้พลังงานการใช้ไฟฟ้า แต่มีหน้าที่ผลิตไฟฟ้าได้ด้วย

เมื่อมีตึกสูง ๆ ทำไมต้อง แค่ลดการใช้ไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการทาง สถาปัตกรรม และ วัสดุใหม่ๆ  ทิศทาง  แสง ลม   แต่นี้เป้นการคิดอีกแบบ คือ การเอาตึกที่เป็น ที่อยู่อาศัย หรือ สำนักงาน  สูงๆ  จับเอา กังหันลมผลิตไฟฟ้า เข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง ของตึกนั้นๆ  การทำเช่นนั้นได้ต้องอาศัย หลักพลศาสตร์ เพื่อให้ตึก รับกระลม หรือ กำหนดทิศทางลม เองให้เข้าไปยัง กังหันลมให้หมุนได้ และผลิตพลังงานไฟฟ้าออกมา ​ใช้งานด้าน ความแสงสว่าง ในพื้นที่ หรือ แม้แต่ระบบไฟฟ้าสำรอง  ชั่วคราว   เราไปดูตึกนี้กันครับ อาจจะได้เห็น … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

อุตสาหกรรม ที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า (เยอะ)

อุตสาหกรรม ที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า (เยอะ)  และ ประเทศไทยทำได้ และ ทำได้ดี ที่สุด 1. อุตสาหกรรม บริการ และ ท่องเที่ยว   สร้างป่า  สร้างลำน้ำ  สร้างภูเขา  สร้างสถานที่รองรับ ด้วยสถาปัตกรรม ไทยๆ บวก โมเดรินหน่อย ๆ   นักท่องเที่ยว จากประเทศอื่นๆ  ทีทำอุตสากรรมหนัก  อุสาหกรรมการเงิน  ถ้ามองไปให้ลึกๆ  หนุ่มสาว  คนเหล่านี้ ต้องการพักผ่อน หลังจากบ้าทำงาน มาแรมปี  แรมเดือน  หลังคดหลังแข็ง  หรือ  หลังจากวัยเกษียน  พวกเขาต้องการพักผ่อน 2.อุตสาหกรรม การแพทย์​   … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

พลังนิวเครียร์ ยาแก้ปวดทางด่วนของ พลังงานผลิตไฟฟ้า

หลังจาก โรงไฟฟ้า นิวเครียร์   เบอร์  1  ของโรงไฟฟ้าญี่ปุ๋น เมือง Fukushima โดนชัดด้วย สึนามิ ที่สูงกว่า 10 เมตร เป็นสาหาเหตุให้สารอันตรายจากเตาปฎิกร แพร่กระจายในรอบบริเวณ   และสูญเสียคนไปอีกจำนวนหนึ่งจากเหตุการณนี้   เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ธรรมชาตินั้นยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์แน่นอน  แต่ว่าทว่า ใยมนุษย์ไม่สำเนียงต่อการทำลายธรรมชาติไปมากมายแค่ไหน ญี่ปุ๋นเป็นผู้เริ่มใช้พลังงานนิวเครียยร์ผลิตไฟฟ้า ยุคก่อร้างสร้างตัวหลังสมัยสงครามโลกครั้งที่ สอง ความต้องการไฟ้ฟ้าในการพัฒนา ประเทศที่เจริญทางอุตสาหรรมหนัก อเล็คทรอนิค  นั้นหมายถึงว่า ญีปุ่น  ทำให้โลกเป็นพิษ   เป็นรายแรกๆ  เพิ่งตระหนักในช่วงหลังๆ ออกแบบกฏเกณฑ์ ทางสิ่งแวดล้อมมาใหม่ เพราะ ตัวเองประสพปัญหา กับสภาวะแวดล้อมที่เลวร้าย ในอนาคตอันใกล้ แต่ตอนนี้  ซึ่งก็ทำมานานแล้ว ญี่ปุ๋น … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off