Daily Archives: April 5, 2011

โตโยต้า สนับสนุน พลังสีเขียว

พนักงานโตโยต้า ได้รับเข้าอบรมการทำกังหันลมผลิตไฟฟ้าผ่านไปแล้ว ได้สร้างกังหันลมไปติดตั้งที่  ศูนย์โรงงานผลิตรถโตโยต้า นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ซิตี้ แปลงยาว

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

โรงสีข้าวรัชมงคล

งานติดตั้งกังหันลมขนาด  1 Kw/h  ขนาดใบ 2.4 เมตร ที่โรงสีข้าวรัชมงคล เขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิต้ิ แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา งานติดตั้งผ่านไปได้สวยงาม   ในบริเวณ ยังมี สวนเกษตรสาธิตทฤษฏีพอเพียง ขององค์ในหลวง  ให้ศึกษา เรียนรู้ด้วยครับ

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off