Daily Archives: April 21, 2011

ฟังรายการ วิทยุ มสธ

วันที่ 25  วันจันทร์ เวลา  08.00 สมาชิก หรือ ผู้สนใจ สามารถฟังรายการ วิทยุ  มสธ   จะสัมภาษณ์สด คุณ บรรจง ขยันกิจ เกี่ยวกับเรื่องราว พลังงาน ซึ่งเป้นหัวข้อกำลังฮิต และตื่นตัว กับการสร้างพลังงานจากลม จากธรรมชาติอย่างแท้จริง ดูผังรายการได้ที่  http://www.stou.ac.th/stouonline/Radio/index.htm กรุงเทพมหานคร ระบบ A.M. ความถี่ 1467 KHz. และ  ระบบ F.M. ความถี่ 90.75 KHz. ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย สวศ.ลำปาง ระบบ A.M. … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

เมืองแห่ง กังหันลมผลิตไฟฟ้า

ไม่ว่าจะอยู่มุมที่ไหน สถานที่เมืองอะไร ตามบ้าน ตามสวนสาธารณะ ที่จอดรถ ชุมชนเดินทาง รถไฟ  สนามบิน    กังหันลม มีบทบาทเข้าไป ช่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับทุกๆสถานที่แห่งนั้น หรือ เป็นการร่วมแรงร่วมขัน หรือ  Green City  พร้อมยังสามารถเชื่อมกับระบบ  Grid Connect ได้ หรือถ้าใคร จะทำโปรโมชั่น ซื้อบ้าน แถม กังลมผลิตไฟฟ้าด้วย  ก็ไม่ว่ากัน หมายเหตุ : Grid Connnect หมายถึง เป็นวิธีการเรียก ในการต่อเข้าระบบไฟฟ้าหลัก (ระบบการไฟฟ้า) ด้วยอุปกรณ์การเชื่อมทางไฟฟ้า ระบบดังกล่าวมีหน้า ป้อนไฟฟ้าที่ได้จาก กังหันลม หรือ … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

พลังงานลมจากชุมชุน

นี้เป็นตัวอย่าง และ เป็นภาพที่ดี ในการนำพลังลมในท้องถิ่น มาใช้กับโรงเรียนอนุบาลของเด็กๆ อีกนัยยะสำคัญเป็นการปลูกฝัง ให้กับเด็ก ในการสัมพัทธ  และเรียนรู้พลังงานใกล้ตัว ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมที่ล้อมรอบที่เขาอาศัยอยู่

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

เตา .พลังงานแสง จากดวงอาทิตย์ สำหรับพื้นที่ห่างไกล

เตา หรือ จาน รับแสงรังสี  จากดวงอาทิตย์ ด้วยการดีไซด์  ทำด้วยวัสดุ จากฟิมล์สะท้อนแสง  และ นำเทคโนโลยี่ Open souce มาใช้เกิดการหมุนตามดวงอาทิตย์ได้ด้วย  รูปร่างไม่ใหญ่ กะทัดเหมาะสำหรับ พื้นที่ห่างไกล หรือ พกติดรถ ไว้ในยามที่มีแสงแดดร้อน และกับเหตุต้น คำถาม   Why  Cook Solar อ้างอิง : http://www.solaribex.com หมายเหตุ : http://www.solaribex.com/#!features/vstc3=tracking Sun Tracker  :  ตัวจับการหมุนของแสงพระอาทิตย์ Arduino :  เป็น Opensource ควบคุมทางอิเล็คทรอนิค

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off