Daily Archives: April 22, 2011

กังหันลม ยอดตึก

สถาปนิก ได้มีส่วนช่วยให้แนวคิดเป็นจริง เมื่อพวกเขาลงมาเล่นรายล่ะเอียด ปลีกย่อยในการนำลม ที่อยู่บนยอดตึก พร้อมใส่กังหันลมผลิตไฟฟ้า ขนาดเล็ก เข้าไปโดยออกแบบให้เข้ากับตึกที่พวกเขาออกแบบ จะเรียกว่าเป้น อัตลักษ หรือไม่ หรือ ของแปลก หรือ หลักฮวงจุ้ย แต่สิ่งที่ผู้คนได้ คือ ไม่เพียงลดไฟฟ้า สามารถไปในส่วนของ แสงสว่าง ได้ดีทีเดียว   ตึกนี้น่าจะได้รับรางวัล  Zero Building

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off