Daily Archives: May 2, 2011

ร่วมแก้ไข ปัญหาที่ โรงงาน CPF (กรุงเทพโปรดิ้ว) สระบุรี

โปรเจ็คนี้เป็นโปรเจ็คที่ดี คือ การนำลม จากปากปล่อง ที่ทิ้งแล้วนำกลับมาใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ และ สามารถนำกระแสไฟฟ้า เข้าระบบ Grid connect หรือ  เก็บลง Batteries  ให้ทำหน้าที่แสงสว่าง ,ฉุกเฉิน  หรือ ปั๊มน้ำขึ้นแทงค์ หรือ น้ำไฟฟ้าไปแยกแก็ส ไฮโดรเยน(H2) ออกจากน้ำ (H2O) นี้ไม่ได้เป็นแค่ การช่วยลดพลังงานไฟฟ้า อย่างเดียว  เป็นการช่วยชาติอย่างมหาศาล ( แน่นอนครับ จ่ายค่าไฟฟ้าน้อยลงด้วย โปรเจ็ค :   ติดตั้งกังหันขนาด 2 Kw นำเข้าจากจีน แนวนอน 3  ใบพัด  โดยติดตั้ง … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off