Daily Archives: May 14, 2011

งานประกวดสร้างบ้าน Solar Decathlon 2011 จัดโดย Dept of Energy USA

งานประกวด Solar Decathlon  โดยมีแนวคิดให้สร้างบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานจากโซล่าร์เป็นหลัก นี้ไม่ใช่โมเดลเท่านั้น บ้านทุกหลังต้องสร้างเสร็จพร้อมใช้    ไม่เพียงแต่ทำบ้านใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าร์เท่านั้น  การใช้วัสดุต่างๆ ต้องถูกออกแบบ ได้อย่างลงตัว ถ้าใครทำมาแบบ ผักชีโรยหน้า อย่าหวังได้คะแนนจากคณะกรรมการ . ดูเพิ่มที่ http://www.flickr.com/photos/solar_decathlon The Southern California Institute of Architecture and California Institute of Technology’s Solar University of Tennessee’s Solar Team Tidewater Virginia’s Solar Team Florida’s Solar Decathlon … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

วิจัยแสงอาทิตย์ปูทางสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสง

น้ำมันก็แพง เชื้อเพลิงก็ใกล้จะหมดจากโลก พลังงานทดแทนจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่มนุษย์ต้องเร่งสรรหา ในหลายประเทศก็นำมาใช้กันอย่างจริงจังบ้างแล้ว โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ไทยมีเกือบตลอดปีน่าจะเป็นข้อได้เปรียบในเรื่องนี้ นักวิจัยไทยจึงศึกษาศักยภาพแสง เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคต ทีมวิจัยจากหน่วยวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ศึกษาถึงศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระบบความร้อนแบบรวมแสง ในประเทศไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยในอนาคต ผศ.ดร.จรุง แสง ลักษณะบุญส่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร กล่าวว่า นับวันเชื้อเพลิงจากฟอสซิลก็เหลือน้อยลงทุกที ฉะนั้นจึงต้องหาแหล่งพลังงานทดแทน ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพสูงและจะเข้ามามี บทบาทมากในอนาคต ทางทีมวิจัยจึงได้ศึกษาถึงศักยภาพของรังสีดวงอาทิตย์ในบริเวณประเทศไทยกับ ความเป็นไปได้ที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบความร้อนแบบรวมแสง ซึ่งขึ้นตรงกับรังสีตรงของดวงอาทิตย์ (direct normal irradiance) “ระบบ ความร้อนแบบรวมแสงอาทิตย์จะต้องมีแผ่นสะท้อนแสงอาทิตย์ให้ไปรวมกัน ณ จุดเดียว ซึ่งจะทำให้เกิดความร้อนอย่างมหาศาลตรงบริเวณนั้น และจะต้องมีน้ำมันเป็นตัวนำพลังงานความร้อนไปยังโรงไฟฟ้าเพื่อต้ม … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

วารสารรักษ์พลังงาน

วารสารรักษ์พลังงาน แผนการ(ดีๆ)กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ  (ลองโหลดอ่าน)

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ดร.แดน แนะไทยทุ่มวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ แก้วิกฤตเศรษฐกิจระยะยาว (น่าจะสมัคร นายกรัฐ๐)

ดร.แดน ชี้ต้องใช้วิทย์และเทคโนโลยีขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมไหนสร้างองค์ความรู้ได้ก่อนมีโอกาสร่ำรวยก่อนเพื่อน แนะรัฐบาลไทยควรเห็นความสำคัญและลงทุนวิจัยให้มากกว่าที่ผ่านมา พร้อมจูงใจให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนด้วย เน้นที่จุดเด่นของประเทศ ด้าน วว. สนองนโยบายกระทรวงวิทย์ ด้วยงานวิจัยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ เน้นวิจัยอาหาร พลังงานทดแทน ควบคู่ให้บริการวิทยาศาสตร์แก่ภาคเอกชน ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐฯ หรือ ดร.แดน ร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง “วิทยาศาสตร์…พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก” ในงานประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวที่จัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 52 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยทีมข่าววิทยาศาสตร์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ เข้าร่วมด้วย … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | 2 Comments