Daily Archives: May 15, 2011

ผู้ค้าน้ำมัน ต้องยอมรับความจริง มันเกิดแล้ว (Charge smart Grid)

นี้มันไม่ใช่อนาคต ทุกๆแห่งหน จะเต็มไป ด้วยเสาชาร์ทแบตเตอร์รี่  (Charge smart Grid)แน่นอนไม่ว่าคุณจะไปไหนมาไหน  สถานที่จอด  บนห้างสรรพสินค้า ที่ทำงาน หรือ ที่บ้าน พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตายาย เพื่อนๆ  ข้างถนน ฟุตบาท  สวนสาธารณะ โลกกำลังเปลี่ยน สู่ความยั่งยืน  เราทุกคนกำหนดชะตาโลก ไม่ใช่ผู้ค้าน้ำมันเท่านั้น  พวกเราจะไม่ปล่อยของเสียสู่ชั้นบรรยากาศ   ไม่งั้นโลกจะหันกลับ มาเล่น .. ทุกๆคน.

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

แหล่งต้นน้ำ ที่มีพลังงานมหาศาล ที่สุด คือ พลังงานอะไร ??

ข้าราชการ บอกว่า นิวเคลียร์  ,พลังน้ำ นักวิจัยพลังงาน บอกว่า พลังงานไบโอ นักวิศวกรรม บอกว่า น้ำมัน ,  แก๊ส ,ถ่านหิน ชาวบ้าน , คนใช้ไฟฟ้า  (End User)  “มันมาตาม สายส่งการไฟฟ้า” นักวิทยาศาสาตร์บอกว่า  พลังงงาน จากอาทิตย์ .. นี้เป็นกราฟแสดงถึง  พลังงาน ทางตรง  ไม่ต้องอ้อมไป อ้อมมา   และเป็นแหล่งใหญ่ที่สุด  ไม่ว่าจะเป้นการ ถ่ายโอนพลังงานนี้ไปอยู่ในรูป  ความร้อน แสง  ลม . ฝน เกิดสรรสิ่งทั้งมวล…​ ที่มวลมนุษยชาติได้รับ

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

Grid tie Inverter ( ฉบับ Open source ให้ฟรีๆ แต่ไปทำใช้เอง)

ครั้งที่แล้ว ทีมงานไทยวินด์มิลล์ ได้เสนอ เรื่อง Grid tie Inverter หลักการเชื่อมต่อ  แต่วันนี้เราจะเสนอการทำ Grid Tie Inverter ขึ้นมาใช้เอง  ทุกขบวนการขั้นตอนการทำ การเขียนโปรแกรม  ส่วนควบคุม  ได้ถูกรังสรรค์ อธิบายทุกรายละเอียด หวังว่า จะเป็นตัวอย่างที่ดีในการต่อยอดให้ทำงานดีขึ้น เยอะขึ้น ฉลาดขึ้น ไอเดียใหม่ๆ   ขอยกเครดิตให้ ผู้สร้าง ผู้คิดเริ่มต้น  และให้ความรู้ Open source หมายถึง การเปิดเผยรายเอียด โครงสร้าง และ คำอธิบาย   อาจจะมีกฎระเบียบให้ปฏิบัติ ในเรื่องของ สิทธิบัตร (Patent Public ) … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ญี่ปุ๋น กำลังหาทางออก หันหัวเรือเรื่องพลังงานอีกครั้ง

จากการรายของ Recharge เว็บไซท์อันโด่งดัง เรื่อง Renewable Energy (พลังงานหมุนเวียน พลังงานยั่งยืน)   ญี่ปุ๋นกำลังเจอชะตากรรม หรือ เผชิญหน้า กับแก้ปัญหานิวเคลียร์  ยังไม่มีหน่วยงานไหน เปิดเผยตัวเลขที่แท้จริงว่าใช้ไปเท่าไร??? กับกรณีนี้ ย้อนหลังก่อนหน้านี้ เป้นเวลาหลายสิบปี  พวกเขาให้ความรู้กับชาวบ้าน และทำความเข้าใจ  เรื่องการตั้งโรงไฟฟ้านิวเครียร์ และในที่สุด วันนี้ เหตุที่เกิดขึ้น  เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด ของภัยใกล้ตัว  กับการใช้ไฟฟ้าแบบ ไม่ให้ชาวบ้านต้องคิดอะไรมาก นายกญี่ปุ๋น เข้าเยี่ยมกลุ่ม ผู้อพยพ (ซึ่งปัจจจุบัน พวกเขาต้องออกจากบ้านที่เขาอยู่)  ห่างจากโรงไฟฟ้า ไปมากกว่า 20 กิโลเมตร ซึ่งยังไม่มีทีท่า ว่าจะหยุดรอยรั่วได้อย่างสิ้นเชิง Recharge ได้สัมภาษณ์ … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off