Daily Archives: May 20, 2011

ข้อเท็จจริง สถานการณ์พลังงานไทย (ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ )

ไทยวินด์มิิลล์ รู้สึกเศร้าใจ กับ ความคิดแบบนี้ ขอไว้อาลัย   แก่ชาวไทย และ ชาวโลก  วกไปวนมา   น้ำมัน นิวเครียร์ แก๊ส  ของเขาทั้งนั้น  ก็เพราะเราไม่มีขาเดินเอง  ประเทศไหนมีทรัพย์กร ก็เป็นธรรมดา ยิ่งจะหมด ก็ยิ่งแพง  แร่ธาตุนิวเครียร์​  ก็เหมือนกัน นับวันก็หาทำยายาก ประเทศจีนพยายามทำแท่งนิวเครียร์ที่ใช้ไปแล้วกลับมาใช้ใหม่ เพราะว่า หาใหม่ไม่ได้  หรือ แพง แต่ประเด็นไม่อยู่ตรงราคา  ประเด็นอยู่ที่ ว่าจะให้ ลูกหลาน เหลน ของเราอยู่แบบนี้ หรือ.. นิวเครียร์ …  เราต้องหาพลังงาน ของเราเอง .นั้นเป้นคำตอบ ดีที่สุด  ต่อให้ยากลำบากแค่ไหน … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ราคาไฟฟ้า วันนี้

บางครั้งบางที ผู้ใช้ไฟฟ้า เนื่องความเคยชิน กับการเปิดไฟฟ้า แบบ สรุ่ยสุร่าย เราเข้าใจว่า ท่านมีเงินจ่าย (และแน่นอนไม่ได้หนักหัวเรา)  แต่เราขอเป็นส่วนหนึ่ง ขอรณรงค์ เรื่อง การประหยัดไฟฟ้า ตามที่มีการรณรงค์กันทั่วๆไป  และเป็นสิ่งแน่นอน คือ  ถ้าใช้เยอะ  ค่าไฟฟ้าก็ยิ่งแพง (นับวันก็ยิ่งแพงไปเรื่อยๆ) ราคาไฟฟ้าวันนี้    ดาวโหลดอ่าน. จ่ายค่าไฟฟ้าผ่าน Internet  ด้วย Epay จ่ายค่าไฟฟ้าผ่าน มือถือ อัตราค่าธรรมการใช้ไฟฟ้าและค่าบริการ

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

สถานี โซล่าร์

ลองมาคิดเล่นๆ ถ้ามีสถานี โซล่าร์  รถไฟฟ้าแบบ  Full Electric  ตามระยะทาง สายหลักใน ประเทศไทย เช่น กทม – เชียงใหม่  ,กทม-กาญจบุรี ,กทม-ตราด, กทม-ขอนแก่น-หนองคาย ,กทม- อุบล, กทม-ยะลา   เน้นรถประจำทางหลัก  160-200 กม ต่อการชาร์ท 1 ครั้ง การชาร์ทใช้เวลา 2-4 ชม   หรือ ไม่ต้องชาร์ทให้เปลี่ยนแบตเตอร์รี่ที่ชาร์ทไว้แล้ว  ณ สถานีชาร์ทได้เลย. ถ้าเทียบกับระบบนี้ น่าจะคุ้มค่ากว่า ฟาร์ม โซล่าร์ ขายไฟฟ้าให้  การไฟฟ้าไหม??? การอ้างอิงความคิดนี้ … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off