Monthly Archives: June 2011

คุณสามารถ มีโรงไฟฟ้าส่วนตัว และ ทำเองได้ด้วย

การหันมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อเป้นการประหยัดไฟฟ้า เพื่อจะได้ไม่ต้องไปแบกภาระอันหนักน่วง ของผู้ผลิตไฟฟ้า แต่ถ้ามองกลับ วันนี้ คุณสามารถ สร้างโรงไฟฟ้า ผลิตพลังงานไฟฟ้า ภายในบ้านเอง จาก พลังงานลม และ แดด   และต้องเน้นต้องเป็นสิ่งเราทำเอง   ซื้อเมื่อไรนั้นคือ ต้องขาดทุน ..ตั้งแต่แรกเริ่ม..​เพราะ อนาคต ราคาย่อมขึ้นเสมอ.. เราไม่สามารถ มีโรงไฟฟ้านิวเครียร์ ตั้งไว้หน้าบ้าน เราเองได้  .  แต่เรามี กังหันลม ที่ทำเองตั้งไว้หน้าบ้านได้ (ช่วยประหยัดเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว ยังผลิตไฟฟ้าเพิ่มอีก. สุดคุ้ม หาร 2 ) เอาลองคิดดู  หลังจากที่เราไม่อยู่บ้าน (เพราะออกจากบ้านไปทำงาน )  ตอนกลางวัน-ถึงเย็น  … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

จงรักษามวลมนุษย์ ด้วยพลังสีเขียว และปลอดภัย

จงอย่าเงียบ . รักโลก  รักเมืองไทย…  … อย่าทำให้โลก ต้องแตกดับ และไร้แสงอาทิตย์.

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

Geothermal Power Plant (พลังานความร้่อนจากน้ำร้อนใต้ดิน)

วันนี้ เราจะมาทัวร์กับ เทคโนโลยี่ด้านพลังงานอีกอันหนึ่ง ที่กำลังนำมาทดแทนพลังงาน น้ำมัน แก็ส และ นิวเครียร์​   การทำงานต่างๆ จะเหมือนกับ การขุดเจาะน้ำมัน ซึ่งจะต้องเจาะลงไปถึง หลายๆ กิโลเมตร เพื่อน้ำจากท่อส่งไปใต้ดินแล้วย้อนกลับมาในรูปของ นำ้ร้อนแรงดันสูง  เชิญทัวร์..​ได้เลยย (แต่ปัญหาใหญ่ กำลังกังวน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไ่ม่ เรื่อง การเจาะลึกลงไปในใต้ดิน  การระเบิด และ แผ่นดินไหว ได้หรือไม่  ดูได้ที  The Risk of Earthquakes Makes Geothermal Energy Unrealistic ) อ้างอิงที่  http://www.rasertech.com/geothermal/geothermal-gallery/power-produced-at-thermo-nov-dec-2008 หรือ  http://www.rasertech.com

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

400 MW (พลังงานหอคอยแสงแดด)

ต้องบอกว่าเป็น เม็กกะโปรเจ็ค ที่ช่วยโลกร้อนอีก 1  โปรเจ็ค ต้องใช้เงินอย่างน้อยประมาณ $30 m.   (ราคาถูกสุดๆ กว่า CSP ระบบน้ำร้อนหอคอย ) ในการก่อสร้าง  และผลิตไฟฟ้า 400Mw   หรือใช้กับครัวเรือน ~ 2,000,00  หลัง   แล้วการทำงานเป้นอย่างไร ดูรูปข้างล่าง​​ ..ง่ายจริงๆ .   ตัวต้นแบบ ตอนนี้ได้ทำการทดลองที่ ประเทศเสปน ขนาด 50 Kw  ได้ประสพผลสำเร็จ นำสู่ธุรกิจพลังงงานขนาดใหญ่ระดับ > 100 Mw ดูข้อมูลเต็มที่ http://www.enviromission.com.au/EVM/content/technology_technologyover.html

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

อนาคต เลือกทางเดินได้.

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ขั้นตอนการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

เรามาประหยัดไฟ เทียบกันเห็นๆ

เรามาปลูกจิตสำนึก การใช้งานแสงสว่าง ของหลอดไฟฟ้า ว่าสามารถ ลดพลังงานไฟฟ้าได้มากแค่ไหน ถึงเวลา แล้ว ที่เราต้องใส่ใจ กับคำว่า ประหยัด .  เลือกหลอดประหยัดไฟรุ่นใหม่  (LED) ขนาดให้เหมาะสมกับ พื้นที่ นี้คือ ข้อเทียบ ของหลอดไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่ง กับ อีก ยี่ห้อหนึ่ง อ้างอิงที่ http://www.greenpacks.org/2008/03/24/luxims-plasma-lightbulb-tiny-and-ultra-efficient/

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ฝรั่งเศส ถูกกดดันจากประชาชน

ประเทศฝรั่งเศส ถือว่าเป็น ประเทศที่ไม่ได้สนใจ และแยแส พลังงานที่ได้มา แสงแดด และ ลม มานาน หลายนับทศวรรษเพราะว่า ประเทศฝรั่งเศส นั้นสร้างโรงไฟฟ้านิวเครียร์ เป็นพลังงงานหลักของประเทศ  แต่ในยุคนี้ ประชาชนเริ่มกดดันให้รัฐบาลหันมาใช้พลังงานที่ปลอดภัยกว่า ซึ่งเป็นกระแสของชาวโลก  ทำให้เกิดโครงการสร้างตำนาน  พลังงงาน จากโซล่าร์เซล ทีใหญที่สุด ในฝรั่ง นับได้ว่ารัฐบาลนั้น  เริ่มห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักเกณณ์  ได้รับคะแนนไปเต็ม ๆ อ้างอิงที่  :  จากตัวเลขดังกล่าวแสดงถึง โรงไฟฟ้านิวเครียร์ ลดลงอย่างน่าสนใจ .. ประเทศที่ให้ความสำคัญ  เรื่องการ ปิด โรงไฟฟ้านิวเครียร์ภายในไม่เกิน ปี2020  นั้นก็คือ ประเทศเยอรมันนี  ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ “Renewble … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

รถไฟฟ้าความเร็วสูง

มีคำถาม+คำตอบ เกิดขึ้นในสังคมไทยมากมาย เกี่ยวกับ  รถไฟฟ้าความเร็วสูง  ปัญหาไม่ได้อยู่ว่าสร้างได้ หรือไม่ได้  แต่ผู้บริหารบ้านเมือง คิดถึงว่าจะเอาไฟฟ้า มาจากไหน   เพราะเท่าที่มีป้อนให้กับ โรงงานอุตสาหกรรมหมดแล้ว   การมีไฟฟ้าอย่างมั่นคง ต้องพลังงานนิวเครียร์เท่านั้นจึงจะ แก้ปัญหาสาธณูปโภคด้านพลังงานได้ เราจะไม่ตอบว่ามันดี  .. แต่ว่าเรายอมรับว่า  ประเทศเจริญ ๆ  กลุ่ม G8  ยกเลิก และเข้าสู่ขบวนการ Replace  ด้วยพลังงงาน ธรรมชาติ นั้น คือ  แสง และ ลม  เพื่อความปลอดภัยของคนในประเทศ นี้เป็นโปรเจ็ค ที่หักหน้าผู้คนที่คิดใกล้ๆ ไม่รู้จักคิดการ์ณไกล หรือ  เรียกว่า อัปจน ทางความคิดใหม่ ๆ … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

E-126 Enercon ผลิตได้ถึง 7 MW

กังหันลมขนาดใหญ่ในตลาดโลกตอนนี้ ที่ผลิตพลังได้สูงสุดน่าจะตกเป็น Enercon เจ้าเดียว และไม่มีระบบเกียร์  กังหันลมรุ่นนี้ สามารถผลิตพลังงานได้สูงสุด 7 MW และยังเป็นตัวที่ทำตลาดออกมาขายแล้ว  มาดูเสป็คคร่าวๆกันครับ ขนาดรัศมี :  127  เมตร (พื้นที่กังหันลม 12,668 m²) เกียร์ : ไม่มี ชนิดและการออกแบบใบ : DU (base on NACA64) ( วัสดุ eproxy resin) เสาสูง   :  80- 100  เมตร กำลังงาน : 7MW ความเร็วรอบ … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off