Daily Archives: June 9, 2011

ขั้นตอนการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

เรามาประหยัดไฟ เทียบกันเห็นๆ

เรามาปลูกจิตสำนึก การใช้งานแสงสว่าง ของหลอดไฟฟ้า ว่าสามารถ ลดพลังงานไฟฟ้าได้มากแค่ไหน ถึงเวลา แล้ว ที่เราต้องใส่ใจ กับคำว่า ประหยัด .  เลือกหลอดประหยัดไฟรุ่นใหม่  (LED) ขนาดให้เหมาะสมกับ พื้นที่ นี้คือ ข้อเทียบ ของหลอดไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่ง กับ อีก ยี่ห้อหนึ่ง อ้างอิงที่ http://www.greenpacks.org/2008/03/24/luxims-plasma-lightbulb-tiny-and-ultra-efficient/

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ฝรั่งเศส ถูกกดดันจากประชาชน

ประเทศฝรั่งเศส ถือว่าเป็น ประเทศที่ไม่ได้สนใจ และแยแส พลังงานที่ได้มา แสงแดด และ ลม มานาน หลายนับทศวรรษเพราะว่า ประเทศฝรั่งเศส นั้นสร้างโรงไฟฟ้านิวเครียร์ เป็นพลังงงานหลักของประเทศ  แต่ในยุคนี้ ประชาชนเริ่มกดดันให้รัฐบาลหันมาใช้พลังงานที่ปลอดภัยกว่า ซึ่งเป็นกระแสของชาวโลก  ทำให้เกิดโครงการสร้างตำนาน  พลังงงาน จากโซล่าร์เซล ทีใหญที่สุด ในฝรั่ง นับได้ว่ารัฐบาลนั้น  เริ่มห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักเกณณ์  ได้รับคะแนนไปเต็ม ๆ อ้างอิงที่  :  จากตัวเลขดังกล่าวแสดงถึง โรงไฟฟ้านิวเครียร์ ลดลงอย่างน่าสนใจ .. ประเทศที่ให้ความสำคัญ  เรื่องการ ปิด โรงไฟฟ้านิวเครียร์ภายในไม่เกิน ปี2020  นั้นก็คือ ประเทศเยอรมันนี  ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ “Renewble … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

รถไฟฟ้าความเร็วสูง

มีคำถาม+คำตอบ เกิดขึ้นในสังคมไทยมากมาย เกี่ยวกับ  รถไฟฟ้าความเร็วสูง  ปัญหาไม่ได้อยู่ว่าสร้างได้ หรือไม่ได้  แต่ผู้บริหารบ้านเมือง คิดถึงว่าจะเอาไฟฟ้า มาจากไหน   เพราะเท่าที่มีป้อนให้กับ โรงงานอุตสาหกรรมหมดแล้ว   การมีไฟฟ้าอย่างมั่นคง ต้องพลังงานนิวเครียร์เท่านั้นจึงจะ แก้ปัญหาสาธณูปโภคด้านพลังงานได้ เราจะไม่ตอบว่ามันดี  .. แต่ว่าเรายอมรับว่า  ประเทศเจริญ ๆ  กลุ่ม G8  ยกเลิก และเข้าสู่ขบวนการ Replace  ด้วยพลังงงาน ธรรมชาติ นั้น คือ  แสง และ ลม  เพื่อความปลอดภัยของคนในประเทศ นี้เป็นโปรเจ็ค ที่หักหน้าผู้คนที่คิดใกล้ๆ ไม่รู้จักคิดการ์ณไกล หรือ  เรียกว่า อัปจน ทางความคิดใหม่ ๆ … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

E-126 Enercon ผลิตได้ถึง 7 MW

กังหันลมขนาดใหญ่ในตลาดโลกตอนนี้ ที่ผลิตพลังได้สูงสุดน่าจะตกเป็น Enercon เจ้าเดียว และไม่มีระบบเกียร์  กังหันลมรุ่นนี้ สามารถผลิตพลังงานได้สูงสุด 7 MW และยังเป็นตัวที่ทำตลาดออกมาขายแล้ว  มาดูเสป็คคร่าวๆกันครับ ขนาดรัศมี :  127  เมตร (พื้นที่กังหันลม 12,668 m²) เกียร์ : ไม่มี ชนิดและการออกแบบใบ : DU (base on NACA64) ( วัสดุ eproxy resin) เสาสูง   :  80- 100  เมตร กำลังงาน : 7MW ความเร็วรอบ … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

น้ำหนาว อีกครั้ง (ซ่อมบำรุง)

หลังจาก ที่กังหันลมใช้งานได้เป็นเวลา 3  ปีกว่า (ไม่มีหยุด)ที่ได้ถูกติดตั้งที่ บ้านของคุณหมวย   ในความรอบล้อมแห่งขุนเขาอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ,ขุนเขาภูกระดึง  เกิดเหตุการณไม่คาดคิดในวันฝนตก ฟ้าผ่า ต้นไม้ในไร่เป็นเหตุให้ กระแสหลายหมื่นโวลล์ วิ่งเข้าไปที่ระบบไฟฟ้ากังหันลม ทำให้ระบบ  อินเวร์ทเตอร์, ไดโอด เสียทันที  ทำให้ระบบลัดวงจรไปชั่วคราว  กังหันลมหยุดหมุนมามาหลายเดือน(ติดคิวยาว)   นี้เป็นกรณีศึกษาข้อ ตัวแรก เท่านั้น ในจำนวน กังหันลม 300 กว่าตัวที่ได้ติดตั้งให้ลูกค้าทั่วไทย .  คุณ บรรจง ขยันกิจ ขับรถเพื่อซ่อมบำรุงใช้เวลาเดินทาง 8ชม จากชลบุรี   และล้มเสาเพื่อซ่อมระบบทั้งหมด(เปลี่ยนใบ (งอของตัวใบ), ไดโอด ,เพิ่มแบตเตอร์รี่ )  โดยทางคุณหมวยขอเพิ่มแบตเตอร์รี่ อีก … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off