Daily Archives: June 18, 2011

จงรักษามวลมนุษย์ ด้วยพลังสีเขียว และปลอดภัย

จงอย่าเงียบ . รักโลก  รักเมืองไทย…  … อย่าทำให้โลก ต้องแตกดับ และไร้แสงอาทิตย์.

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off