Daily Archives: September 6, 2011

กังหันลมแนวตั้ง Helix Wind

ถ้าพูดถึง กังหันลมแนวตั้ง ที่สามารถรับลมได้ทุกทาง โดยไม่ต้องมีหางเสือ เป็นตัวกำหนดทิศทางลม  กังหันลมแนวตั้งนั้นจะมีหลายรูปแบบ ขอยกตัวอย่างเช่น แบบซาโวเนียส (รูปตัว S ) และ แบบดาเรียส (รูปตัว O)  ได้พัฒนารูปแบบของใบกังหัน หลายๆรูปแบบ Helix Wind ก็เป็นหนึ่ง ที่ผู้พัฒนากังหันแนวตั้ง สมัยใหม่ โดยหลักการ เช่นเดียวกันกับ ซาโวเนียส  แต่การออกแบบนั้น สร้างแตกต่างได้อย่างลงตัว  เพียงอาศัยหลักการของ เกลียวของการหมุน ของใบ และยังสามารถประกอบ หรือ ติดตั้งได้ง่าย เหมือนกังหันลมแนวนอน จากการทดสอบ กังหันลมชนิดนี้ให้ประสิทธฺสูงถึง > 60% (อ้างอิงเอกสาร ทดสอบ) … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

Yaw Drive and Picth System

กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ การควบคุม การหมุน หรือ ปรับ หาทิศทางลม จะให้เหมือนกับ กังหันลมขนาดเล็กนั้น  ที่ต้องใช้หาง ในการปรับทิศทางลม แต่ถ้า กังหันลมขนาดใหญ่ นั้นคงจะทำงานด้วยความลำบาก เนื่องจากน้ำหนักมาก ดังนั้นจึงเกิดระบบ Yaw System ก็คือระบบ การหมุน หรือ ปรับ ตัวกังหันลม(จุดหมุนที่ส่วนหัวของเสากังหันลม) ให้เข้าหาทิศทางลม และ Pitch System ก็คือการปรับใบ กังหันลมให้ มุมปะทะ ลมมากขึ้น หรือ น้อยลง  ชุดระบบทั้งหมด จะถูก control ด้วยระบบ Auto แต่ก็สามารถปรับการควบคุมจากศูนย์กลางได้​ ส่วนตัวที่ทำหน้าที่หมุน นั้นก็เป็น … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

การออกแบบ กังหันลมแบบ Direct Drive

วันนี้ เราจะพูดถึงเรื่อง การออกแบบ กังหันลม แบบ ตรง  ( Direct Drive) :  ทำไมต้อง แบบ ตรง  มีการรายงานว่า  การเชื่อมต่อตรง จาก ใบกังหันลม แล้วไปหมุน ตัวผลิตไฟฟ้า(Genertator) นั้น ได้ประโยชน์ดังต่อไปนี้ 1. ต้นทุนลดลง (กังหันมลม แบบ แนวนอน 90 %   เป็นแบบ มีเกียร์ เพื่อเพิ่มความเร็วรอบ) 2.เสียงเบา (กังหันลมที่เกินกว่าระดับ  50Kw ขึ้นไป การยืนอยู่ไกล ซัก  50-100 ม ก็เป็นเสียงน่าลำคาญใจได้ … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off