Daily Archives: September 24, 2011

เครื่องสเตอลิง กับ แสงอาทิตย์

เครื่องสเตอลิง ที่ถุกคิดค้น โดย โรเบริต สเตอลิง ที่ใช้ความร้อน จากการเผาไม้ (ฟืน สมัยก่อน เมื่อ เกือบ 100 )  เกิดเป็นกลไกการหมุน    สามารถนำพลังงานกลเหล่านี้ไป ขับเคลื่อน  ปั๊มน้ำ หรือ รถยนต์     แต่หลังจากได้มีการประติวัติอุสาหกรรม เครื่องจักรไอน้ำ และ น้ำมัน เข้ามาทำให้เครื่องยนต์สเตอริง  ได้หายจากโลก ..  แต่การกลับมา อีกครั้งในยุคศรรตวรรตที่ 21   ซึ่งเป็นยุคของโลก ที่เต็มไปด้วย  ปัญหาสิ่งแวดล้อม โลกร้อน  ป่าไม้ถูกทำลาย   และ ยุคต้นตอ ที่ทำให้โลก อายุสั้นมากขึ้น การกลับมาของเรื่องสเตอลิง   … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ทำไมถึงห้าม เผาไร่และนา กับ ชีวมวล และ วิกฤต ส่วนทางกับโลก

สถานะการ การใช้พลังงาน  นับวันนั้นยิ่งรุนแรง และแข่งขันการเติบโตทางธุรกิจ  เราไม่เคยปฎิเสธ  ต่อการเลือกใช้พลังงาน ฟอสซิล ,ขยะ , เศษวัสดุ มน้ำมัน , แก๊ส    มาเพื่อให้เกิดเป็น พลังงานไฟฟ้า ต่อ ชุมชน และ ประเทศ  มันเป็นสิ่งที่แปลก กับการที่เราเลือก การสร้างพลังงานโดย คิดข้อแรก ที่มาก่อน คือ การได้พลังงงาน ที่มั่นคง และเพียงพอ  .แต่ไม่กลับ คิดในหัวข้อแรกว่า  คนในประเทศเรา จะประสพชะตา อย่างไร ในการเลือกตรงนั้น   เมื่อเราเลือกสิ่งนั้นไปแล้ว ผลกระทบ ในระยะยาว  จะเป้นอย่างไร ในการเกรินเรื่อง ราวทั้งหมด … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

7จังหวัดฮือต้านโรงไฟฟ้าชีวมวล

ปัญหาเกิด เพราะ 1. นักลงทุนที่เป็นเอกชน ทำโดยไม่สนใจประชาชน หรือ ชุมชน 2.รัฐ หรือ กระทรวงพลังงาน สนันสนุน ให้ตั้งโรงไฟฟ้า ชีวมวล โดยเอกชน แต่เรื่องสิ่งแวดล้อม ประชาชน ต้องมาก่อน อ้างอิง http://www.ftawatch.org/all/news/22571 ศุภกิจ นันทะวรการศุภกิจ นันทะวรการกลุ่ม ประชาชนและเอ็นจีโอ 7 จังหวัด รวมตัวต่อต้านโรงไฟฟ้าชีวมวล เหตุไม่มีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจก่อสร้างไฟฟ้า ระเบียบเปิดให้กำลังการผลิตต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ ไม่ต้องทำอีไอเอ ทำให้ผู้ประกอบการไม่สนใจชาวบ้าน สร้างปัญหาฝุ่นละออง ส่งหนังสือถึงกกพ.จี้ทบทวนกำหนดทิศทางการตั้งโรงไฟฟ้าใหม่ ต้องผ่านความเห็นประชาชนก่อน นายศุภกิจ นันทะวรการ นักวิจัยมูลนิธินโยบายสุขภาวะ เปิดเผยกับ”ฐานเศรษฐกิจ”ว่า จากกรณีกระทรวงพลังงานได้กำหนดแผนพัฒนาพลังงานทดแทน … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off