Daily Archives: October 7, 2011

150 KW โครงการสาธิต

นี้เป็นภาพครั้งแรกที่ทางเราได้เห็น เลยขออนุญาติ และพร้อมกระจายข่าว . ใหม่ๆให้กับกังหันลม ในประเทศไทย   จากภาพ ในนาม ของ Fatshore.com  ได้นำภาพการติดตั้ง กังหันลมขนาอ 150KW  ซึ่งก็มองเห็นถึงศักยภาพ ว่าลม ประเทศไทยนั้นเหมาะ ที่จะทำกังหันลม ไม่แพ้   ศรีลังกา .. แน่นอน..​ครับ… ของแถม บทความน่ารู้ เตรียมพร้อมภัยภิบัติด้วยพลังงานลม โดย คุณ ชัยณรงค์ สุขุมประเสริฐศรี http://www.facebook.com/notes/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%A1/266550160032057 อ้างอิงที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.178815772184779.46582.166826890050334&type=3

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

เศรษฐกิจสร้างสรรค์

อะไรคืือ เศรษฐกิจสร้างสรรค์  และ สร้างสรรค์เศรษฐกิจ ได้อย่างไร  แล้วทำให้เกิดสร้างสรรค์  ด้วยวิธีไหน    คำคำนี้  ถึงแม้จะมีมานาน แต่ก็เป้น คำที่ใช้ได้  กับทุกๆ ศาตร์ ทุกๆ แขนง สามารถดูคำตอบกันได้ที่ http://www.chulapedia.chula.ac.th/index.php/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

นักวิจัยกังหันลม อีกท่าน ดร. วิรชัย โรยนรินทร์

เราเชื่อว่ายังมี ผู้คนอีกมากมาย เยาวชนรุ่น หลังที่ต้องการหาความรู้ ใหม่ ด้านงานวิจัยกังหันลม  . และ จะสามารถ ต่อยอด สืบสาน  พัฒนา นำความคิดใหม่  ไปวิจัย  และ ได้ถ่ายทอดต่อไป จาก  1 เป็น  2 นี้ก็เป้น web site  อีกหนึ่งแห่ง  ของ นักวิจัยกังหันลม อีกท่าน ดร. วิรชัย โรยนรินทร์  สามารถติดตาม ข้อมูลงานวิจัยของท่านได้. อ้างอิงที่  http://www.thaiwindy.com/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3.html

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ไทยไม่ช่วยไทย แล้วใครจะมาช่วยเรา

คำพูดนี้ เป็นคำพูดที่ อยากให้มองแง่ของ  ชาตินิยม   ในสภาวะประเทศบ้านเราเจอปัญหารุมเร้า ความพัฒนาประเทศ ยังไม่ไปถึงไหน ​ สิ่งที่เรา จะช่วยกันได้ และ ยั่งยืน ปลูกฝั่ง ด้านความรู้ ดั่งท่านขงเบ๊ง  นักปรัชญา ชาวจีนกล่าวเอาไว้ ว่า ​ ถ้าวางแผน  1  ปีให้ ปลูกข้าว   ถ้าวางแผน 10 ปีให้ปลูกต้นไม้  ถ้าวางแผน 100 ปี  ให้ความรู้แก่ บุตรหลาน คนในประเทศ..​  อย่าทำให้ ประเทศรุ่นสืบไป ต้องหล้าหลัง . ความรู้ ดั่ง ประทีป … … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off