Daily Archives: November 5, 2011

ตึกกังหันลม

นีเป็นตึก Bahrain World Trade Centre ที่กำลังก่อสร้าง คาดว่าน่าจะเสร็จไปแล้ว ตึกนี้ สร้างความโดดเด่น ให้กับตึกโดยมี กังหันลมขนาด  29 เมตร 3 ตัวที่อยู่ระหว่าง .ตึกทั้งสอง  บีบลม หรือ เป้นช่องลม ที่สามารถสร้างความเร็ว ให้ลมเพิ่มได้    พลังงานที่ได้สามารถลดการใช้พลังงงานได้มากกว่า 10-15% สิ่งที่ท้าทายในออกแบบสำหรับสาปนิกและผู้ทำกังหันลม    เพราะนี้ไม่ใช่เพียงแค่เอากังหันลมไปติด  แต่เป้นการรวมกับตึกโดยเป็นอันหนึ่งเดียวกัน   สิ่งที่ต้องเผชิญ ในเรื่องของ เสียงดังหรือ ไม่   เกิดการสั่นของตัวอาคาร  …เป็นโจทย์ที่ ทางสถาปนิก และ ผู้ทำกังหันลมได้คิดเอาไว้แล้วก่อนล่วงหน้า….. สถาปนิก : http://www.atkinsdesign.com กังหันลม … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off