Daily Archives: November 11, 2011

กังหันลมแนวตั้ง กับ มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตชลบุรี)

โปรเจ็คของ นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา กังหันลมแนวตั้ง เพื่อศึกษาต้นแบบการทำงานกังหันลมแนวตั้ง และการทดลองวัสดุ   ให้กับรุ่นน้องๆ พัฒนาต่อไป.

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

กังหันลม กับ คนไทย

คนไทยกับ กังหันลม เป้นสิ่งที่ผูกผันกันมา ตั้งแตกสมัย บุพาการ  ตั้งแต่การนำมาใช้ใน นาข้าว นา เกลือ ประดิษฐ์ แห่งภูมิปัญญา  เอาแรงธรรมชาติ .มาใช้ฟรีๆ ทั้งวัน ทั้งคืน ทำไมคนสมัยเก่าถึงเห็นว่า ลมเป็นประโยชน์  ..    แต่วันนี้กลับล้มหาย ไปจากไป  ไม่มีผู้ทำมาใช้อีกแล้ว  .ที่เหลืออยู่ ก็เป็นเพียง ของเก่าสมัยพ่อแม่ .ปู่ย่า  ไม่ได้มี การนำความรุ้ มาต่อยอด หรือ .ออกแบบใหม่ ให้ดู  ดีกว่า หรือ ทำงานได้ดีกว่า .ให้เป้นที่นิยม นี้คือ ภูมิปัญญา ไม่ต้องเหมือนใคร .ทำไมต้องเหมือน .

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

กังหันลม ขนาดใหญ่ กับ ผลเสียต่างๆ

กังหันลม ขนาดใหญ่ บางประเทศ  อาจจะมีการประท้วง หลายๆพื้นที่ ..ถ้าการติดตั้งนั้นใกล้ แหล่งชุมชน  เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้น จากการติดตั้ง เช่น   เงาของกังหันลม ในขณะที่กังหันลมหมุน  (กรุณาดูขนาดความกว้างของกังหันลมขนาดใหญ่  โดยทั่วๆไป  > 100KW , >  1 MW ),   เสียงที่เกิดจากการหมุน ที่ดังมาจาก เกียร์ทดรอบ ของตัวกังหันลม(เป็นเสียงที่ทำให้เกิดความรำคาญ)  ,  ภูมิทัศนโดยรอบมีกังหันลมเป็นสิ่งที่กีดขวางมุมมอง. การศีกษาเรื่องการติดตั้งกังหันลมขนาดใหญ่มาก  ควรศึกษา และ ประชาพิจารณ  ร่วมกับชุมชน เพื่อ  ผลกระทบ ในด้านสิ่งแวดล้อม . ดูข้อมูลเพิ่ม ที่ http://www.windturbinesyndrome.com/img/WTSguide.pdf

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off