Monthly Archives: March 2012

ทำไม? คนไทยส่วนใหญ่ ยังไม่เห็นความสำคัญเรื่องพลังงาน

ทำไม? คนไทยส่วนใหญ่ ยังไม่เห็นความสำคัญเรื่องพลังงาน น้อย      ถึงแม้ว่ารัฐบาล จะล้มเลว นโยบาย  แจกโซลาร์เซล ให้กับ หมู่บ้าน หรือ  บ้านที่ห่างไกล   และก็ยังมีคนไทยอีกเยอะ  ที่ยังใช้ความเข้าใจ เรื่องการใช้ พลังานจาก ธรรมชาติ เป้นเรื่อง ไกลตัว และ ไม่คิดว่าคุ้ม สำหรับตัวเอง เท่านั้น ..    ถึงแม้  ราคาค่าครองชีพ จะขึ้นสูง ราคาน้ำมันจะสูงขึ้น   การแข่งขันด้านพลังงาน   อาหาร    ยิ่งนับถีบตัว     … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

นักเรียนออสเตเรีย(ศึกษาด้านกังหันลม)กับ การติดตั้งที่ กาญจนบุรี

นักเรียนออสเตเรีย(ศึกษาด้านกังหันลม) พร้อมคุณพ่อ   ได้เดินทางมา ช่วยติดตั้งกังหันลม กับคุณ บรรจง ที่กาญจนบุรี  

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ดัดแปลง จักรยานออกกำลังกาย สามารถผลิตไฟฟ้าได้ด้วย

ไหนๆ ก็ออกกำลัง กายกันแล้ว  ก็สามารถผลิตไฟฟ้าว่าได้ ด้วย    เครื่องออกกำลังกาย ที่สามารถ ผลิตไฟฟ้า    คุณ บรรจง ขยันกิจ  เป็นที่ปรึกษา กับ นักศึกษา ม เอเชีย  ร่วมกัน พัฒนาจักรยานออกกำลังกาย ที่มีอยู่ในท้องตลาด   แน่นอน ต่อไปนี้ คุณไป ออกกำลัง ที่  WOW  หรือ ฟิสเน็ต . ก็จะรู้ว่า กำลังกาย ของคุณ  สามารถผลิตไฟฟ้าได้มาก เท่าไรกันแน่???   ;”>  

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ร่วมพัฒนาไดนาโม ให้กับ คุณสุนทร

ร่วมสร้างไดนาโมให้กับ คุณสุนทร แต่ก็ยังไม่รู้ว่า คุณสุนทรจะใช้พลังงานอะไรขับเคลื่อน แต่ไม่ใช้ น้ำ  ไม่ใช้ลม  ไม่ใช้ ชีวมวล ไม่ใช้แสงอาทิตย์ ก็ต้องติดตามว่า งานวิจัยของ คุณ สุนทร จะประสพความสำเร็จ ภายใต้ พลังงานใหม่ กับ ไดนาโม รอบควมเร็วต่ำของ คุณ บรรจง ขยันกิจ    

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ติดตั้งที่ รร.อุดมศึกษารังสิต

        

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off