Daily Archives: March 11, 2012

โซลาร์เซลล์ 1 watt 1 $US ( 1 วัตต์ 32 บาท )

  นับวัน โซลาร์เซล ที่ผลิตจากจีน  ถุกนำเข้ามาในตลาดเยอะขึ้น  ทำให้ ตลาดโซลาร์เซล ถูกลงมากๆ   บริษัท คนไทย  นำเข้า ก็ยังขายตั้งราคาแพง    จึงทำให้คนที่ต้องการอยากใช้  ไม่สามารถเข้าถึงราคาได้    ทำให้เกิดกลุ่ม คนไทยที่ สนใจ ด้านพลังงานธรรมชาติ นำพลังานโซลาร์เซลล์ มาใช้ในงาน เกษตร โดย ราคา ถุกกว่า ราคาท้องตลาดมากๆ น่าจะตก ราวๆ  วัตต์ ล่ะ 50-60 บาท . ซึ่งเป็นสิ่งที่ชมเชย.ในการรวมศักยภาพ ติดตามได้ที่่ http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=53511.0 ในเมื่อราคา พลังงานถูกขนาดนี้ ทำไม ต้องคิดถึงเรื่อง ขายไฟฟ้า ล่ะ ..  ทำไม  ไม่ทำให้ ทุกๆบ้าน สามารถมีพลังงาน  … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์: จำเป็นและปลอดภัยจริงหรือ

ถึงเวลา แล้วหรือนี้ .. ที่โลก ตะวันตก จะขายขยะ โรงไฟฟ้านิวเครีย์ ให้กับ โลกตะวันออก ในขณะที่โลก ตะวันตก หาทางออกโดย พลังงงานธรรมชาติ.. อ่านบทความ สนับสุนน การสร้างโรงไฟฟ้านิวเครียร์ http://www.eppo.go.th/nuclear/chavalit-nuclear.pdf การผลิตไฟฟ้า เพื่ออุสาหกรรมมากกว่า > 36 % http://www.eppo.go.th/doc/strategic-plan/strategic-plan-exsum/ex-sum-strategic-plan-2555-2558.pdf

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ทางออกข้อแรก ของไทย กับแผนการมีไฟฟ้าใช้ โดย ซื้อไฟฟ้า จากลาว

สู่ยุทธศาสตร์อันยอดเยี่ยม อ่านบทวิเคราะห์ ข้อมูลแบบเปิดผย เขื่อน ไชยะบุรี อ้างอิง จาก กระทรวงพลังงาน http://www.eppo.go.th/power/xayaburi-pp.pdf http://www.eppo.go.th/power/pdp/index.html http://www.eppo.go.th/doc/strategic-plan/strategic-plan-exsum/ex-sum-strategic-plan-2555-2558.pdf

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

แบตเตอรรี่ สินค้าจำเป็นดสำหรับ พลังงานธรรมชาติ

แบตเตอรรี่  คือ สิ่งจำเป็น ในการทำหน้าที่ในการเก็บไฟฟ้า  จาก พลังงาน ที่ได้มา ฟรีๆ  นั้นคือ  โซลาร์เซล และ พลังงานกังหันลม ผลิตไฟฟ้า  ซึ่ง เป็นตัวแปลสำคัญ   และความสำคัญนี้ สร้างความปวดร้าว ให้กับ ผู้ที่หันมาใช้พลังงานธรรมชาติ เพราะ ราคา นั้น แพง เหลือเกิน    บวกกับสินค้าประเทภนี้ ก้เหมือน  ราคาน้ำมัน และอยู่ระบบควบคุม     ไม่มีทางที่ ลดลง มาได้      แถมด้วย อายุการใช้งาน ที่แสนสั้น … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)

โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ Smart Grid เป็นโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารมาบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต ส่ง และจ่ายพลังงานไฟฟ้า สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทางเลือกที่สะอาดที่กระจายอยู่ทั่วไป (Distributed Energy Resource : DER) และระบบบริหารการใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งให้บริการกับผู้เชื่อมต่อกับโครงข่ายผ่านมิเตอร์อัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้ มีคุณภาพไฟฟ้าได้มาตรฐานสากล ความอัจฉริยะนี้ เกิดจากการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า ระบบสารสนเทศ ระบบสื่อสาร เข้าไว้ด้วยกันเป็นโครงข่าย ซึ่งโครงข่ายดังกล่าวจะสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1. อิเล็กทรอนิกส์และระบบฝังตัว (Electronics and Embedded Systems) 2. ระบบควบคุมอัตโนมัติ (System … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off