Daily Archives: March 24, 2012

สัญญาณ อันตราย

จากการรายงานข่าว ล่าสุด เยอร์มัน ตั้งโรงไฟฟ้า  โซลาร์เซลล์  มากกว่า  7 GW  ไป  เพราะทางรัฐบาลเอง ตั้งเป้าในการจัดหาพลังงานไฟฟ้า เพื่อทดแทน โรงไฟฟ้นิวเครียร์ ที่กำลังจะยุบ หรือ ปิดไป . จาก สัญญานนี้ อย่างแรก   เราไม่รู้ว่า เยอรมันเองได้ขายอุปกรณโรงไฟฟ้านิวเครียร์ให้ใคร หรือ ไม่ ในโลกของประเทศที่กำลังพัฒนา. สอง   เราไม่รู้ว่า  เยอรมันจะตั้งมาตรฐานการน้ำเข้า หรือ กีดกัน ส้ินค้าที่ไม่ปลอด เรื่องคารบอน. ตั้งแต่การผิลตสินค้า สาม..  ถ้าปรเทศไหน คำนวนออกมาทำให้โลกร้อน  ก็จะโดนปรับ  ตามสนธิสัญญา คารบอน

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

อย่าเป็น ผู้ตาม

ทุกวันนี้  คนไทยส่วนใหญ่ มีรถขับเป็นของ ตัวเอง   พอมีการประกาศ  น้ำมัน ก็ ตกอก ตกใจ กันทั่วหน้า   จะขับรถมาไหนก็บ่น เรื่อง ราคาน้ำมัน แพง . พอมการประกาศลด ก็แห่ ขับรถไปเติม.. เหตุกาณร์  เรากำลังจะชี้ให้ เห็นว่า  เราเป็น ผู้ตาม . โดยไม่ต้องสงสัย  หรือ จะพูดให้แรง คือ  บริษัท ผู้ค้าน้ำมัน เป้นผู้กำหนด  ชีวิตชะตา ของเรา พลังานทดแทน.  คือ อะไร   บทโลก  อินเตอร์เน็ต เป็น แหล่ง … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

Wind VS Coal (สายลม ปะทะ ถ่านหิน)

สถานการณ์ ปัจจุบัน   การผันผวน  ราคาพลังงาน  โดยเฉพาะ น้ำมัน   สูงบ้างต่ำ บ้าง   เป็นเรื่อง ทางเศรษศาสตร์ ทั้งสิ้น    ถ้ามีพลังงาน แบบไม่มีเสียเงิน   กับคำถามว่า   บริษัท น้ำมัน   ถ่านหิน  จะไปขายอะไร ในเมื่องานหลัก คือ ขายน้ำมัน    กล่าวถึงแม้บ้านเรา  ประกาศราคาน้ำมันสูงขึ้น ก็มี การตื่นตัว พลังงงาน อื่นๆ มาทดแทนน้ำมัน  ทำให้เห็นว่าคนไทยทำได้  เช่น  พลังงานน้ำจากไฮโดรเจน  พลังงานงานลมผลิตไไฟฟ้า  พลังงานแสงแดด  .  แม้แต่ในภาครัฐเองบางหน่วยงาน ก็เป้นห่วง … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off