Daily Archives: March 16, 2013

พม่าหยุดจ่ายแก๊ส. กับ การมีผลกระทบกับ คนไทยทั้งประเทศ

กระทรวงพลังงานพร้อมรับมือบริหารจัดการภาวะวิกฤต ในช่วงแหล่งก๊าซฯยาดานาหยุดซ่อมบำรุงฯ ในระหว่างวันที่ 5 – 14 เมษายน 2556 เมื่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ปัจจุบันก๊าซธรรมชาติที่ประเทศไทยนำเข้ามาจากสหภาพพม่า จำนวน 2 แหล่ง ได้แก่ แหล่งยาดานา และแหล่งเยตากุน ซึ่งในภาวะปกติประเทศไทยจะรับก๊าซฯจากสหภาพพม่าซึ่งมีกำลังการผลิต ประมาณ 1,100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน แต่ในช่วงวันที่ 4-12 เม.ย.นี้ แหล่งยาดานาได้มีการหยุดซ่อมบำรุงท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของแท่นก๊าซเผาทิ้งและแท่นที่อยู่อาศัย ซึ่งต้องมีการติดตั้งใหม่ จึงส่งผลให้ต้องหยุดการรับก๊าซจากแหล่งในสหภาพพม่าทั้งหมด เนื่องจากค่าความร้อนจากแหล่งยาดานาและแหล่งเยตากุนมีความแตกต่างกันมาก เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบจากการซ่อมบำรุงดังกล่าว กระทรวงพลังงานจึงได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านเชื้อเพลิง โดยมีข้อสรุป … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

กังหันลม ลำตะคอง (ช่วงซ่อมบำรุง)

กังหันลม ลำตะคอง  ภายใต้การดูแลของ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต หรือ EGAT  ทุ่มทุนซื้อกังหันลมขนาด 1 เมกะวัตต์  2 ตัว เพื่อการท่องเที่ยว  (ได้ข่าวว่าจะสั่งมาอีกหลายๆตัว )  .ในประเด็นนี้ . กังหันลมใน ต่างประเทศ  ถือว่าเป้นเรื่อง ปรกติ นะครับเพราะเขาปลูกฝั่งกันมานาน  กังหันลมขนาดใหญ่  ผลิตไฟฟ้า ให้กับชุมชนได้ โดยไม่มีมลพิษ และเป้นพลังงานสะอาดมากที่สุด     แต่ถ้าการตั้งกังหันลมขนาดใหญ่  ผลิตไฟฟ้า ใกล้แหล่งชุมชน  นั้นก็ เป้น สิ่งที่จะต้องคิด และคำนึงเสมอ   เพราะว่าอาจจะเป็นสิ่งที่รบกวน ด้านเสียง จากใบกังหันลม  จากการทำของเกียร์  เงาของใบ , หรือ … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off