Daily Archives: July 26, 2013

เริ่มสอนการสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้าเบื้องต้นเริ่มต้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป

เริ่มสอนการสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้าเบื้องต้นเริ่มต้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป เริ่มสอนที่thaiwindmill.com

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off