Daily Archives: September 14, 2013

กังหันลม จากจีน หรือ ต่างประเทศ จะทำงานกับสายลมประเทศไทยได้หรือไม่ ..

จากรายงานการวิจัย พลังงานลมล่าสุด ในประเทศไทยนั้น ค่าเฉลี่ย ระหว่าง  3-4 m/s  ซึ่งเมื่อเทียบกับการทำงานของกังหันลมที่จะนำมาติดตั้ง นั้นในประเทศไทยนั้นดูริบหรี่ เพระาเป็นลมที่สตาร์ทการหมุนของใบเท่านั้น   และอาจจะไม่คุ้มค่าการลงทุน หรือ คุ้มทุนที่ยาวนานมาก   เพราะกังหันลมที่นำเข้านั้น จะทำงานไม่เต็มประสิทธภาพเท่าไรหนัก  นักกังหันลมไทยน่าจะหันมาพัฒนาใบกังหันลมแบบใหม่  หรือ กังหันลมที่เหมาะสมกับสายลม กันอย่างจริงจัง มากกว่าการนำเข้า ** กระทรวงพลังงาน. กังหันลมจากจีน.

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

แผนที่พลังานแสงอาทิตย์ รายเดือนล่าสุด

แผนที่พลังานแสงอาทิตย์ รายเดือนล่าสุด ประเทศไทยรับแสงอาทิตย์ยาวนานเฉลี่ย  4  ชั่วโมงต่อวัน  .ถ้าแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 300 วัตต์  ทั้งวันได้   4 * 300 =  1,200 Wh-Day หรือ 1.2 kWh-day ถ้าต้องการเปรียบเทียบได้พลังงานกับ  ประเทศอินเดีย  หรือ ประเทศ ออสเตรเลีย  ต้องรู้ว่า ประเทศนั้น ได้รับแสงอาทิตย์ยาวนานเฉลี่ยต่อวันเท่าไร สมมุติว่า  ประเทศอินเดีย ได้รับแสงอาทิตย์ยาวนานเฉลี่ย  6   ชั่วโมง ทั้งวันได้   6  * 300 =  1,800 … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

คนไทย ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวว่า อยากให้ทุกบ้านมี พลังานเซลล์แสงอาทิตย์ทุกบ้าน แต่.

คนไทย ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวว่า อยากให้ทุกบ้านมี พลังานเซลล์แสงอาทิตย์ทุกบ้าน แต่เสียดาย กับ นโนบายพลังงานเมืองไทย  ที่   กัก..ช้า ..และ ผลประโยชน์    ไร้แรงจูงใจ ประชาชนคนไทย  คนไหนอยากใช้พลังาน ที่ได้จากธรรมชาติ  จงหันมาใช้กัน จงปกป้องเงินตราของไทย   ในการซื้อ แหล่งพลังงานอื่นๆ จากต่างๆประเทศ เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า . http://www.mea.or.th/new/content/detail.php?mid=87&did=871&tid=&pid=

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

คำตอบจากเยอรมัน(1) “ทำไมเลิกนิวเคลียร์ หันหัว(พุ่ง)สู่พลังงานหมุนเวียน”

“ คำเสียดายประเทศไทย มุ่งโรงไฟ้ฟ้า LPG “” Mon, 2011-06-13 02:07 เร็วๆ นี้ มีข่าวฮือฮาว่าประเทศเยอรมันยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหรรมของโลก ประกาศกร้าวตัดสินใจจะทยอยปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หลังเห็นตัวอย่างโรงไฟฟ้าฟุกุชิมาที่ประสบปัญหาหลังสึนามิถล่มญี่ปุ่น เยอรมันเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรม ความต้องการไฟฟ้านั้นมหาศาล มากกว่าไทย 5 เท่า มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 17 โรง ผลิตไฟฟ้าได้เกือบ 20,000 เมกกะวัตต์ หรือคิดเป็น 23% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด ตอนนี้ปิดถาวรไปแล้ว 8 โรง อีก 6 โรงที่เพิ่งสร้างใหม่จะปิดอย่างช้าที่สุดปี 2021 และอีก 3 โรงจะปิดอย่างช้าที่สุดในปี 2022 ถามว่ายกเลิกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วจะเอาไฟฟ้าจากไหน เพราะพลังงานฟอสซิล หลักๆ … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off