Daily Archives: November 26, 2013

“ญี่ปุ่น” เปิด “ฟาร์มกังหันลม” กลางทะเลใกล้ “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะ”

เอเจนซีส์ – ในวันจันทร์ (11) ญี่ปุ่นได้เริ่มเดินเครื่องกังหันลมกลางทะเลน้ำลึกตัวแรก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฟาร์มกังหันลมที่ตั้งอยู่ห่างจากฝั่งฟูกุชิมะ ราว 20 กม.เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทนพลังงานไฟฟ้าที่ได้ถูกผลิตจากโรงงานไฟฟ้า นิวเคลียร์ฟูกุชิมะบนฝั่งที่ประสบปัญหารั่วไหล เนื่องมาจากแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อปี 2011 กังหันลมไฟฟ้าที่มีขนาด 2 เมกะวัตต์ มีความสูง 300 ฟุต หรือสูงเท่ากับตึก 30 ชั้น พร้อมสถานีลอยน้ำขนาด 66 กิโลวัตต์ ห่างจากชายฝั่ง จ.ฟูกุชิมะไปราว 20 กม.ในทะเลน้ำลึก ต่างจากกังหันลมไฟฟ้าทั่วไปที่ต้องติดตั้งอยู่ในน้ำตื้น ซึ่งกังหันลมต้นแบบตัวแรกนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการสร้างฟาร์มกังหันลมที่มี จำนวนทั้งหมด 143 ตัว และมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนั้นได้เริ่มเดินเครื่องในวันจันทร์ (11) ที่ผ่านมา โดยคาดกันว่าโปรเจกต์ฟาร์มกังหันลมนี้ จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนความต้องการในญี่ปุ่นได้ราว 1.6 พันล้านกิโลวัตต์ … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off