Daily Archives: December 12, 2013

ต้นแบบกังหันลม รูปทรงร่ม แบบไม่หมุน

เป็นกังหันลมแนวนอน รูปทรงแบบร่ม  และ แปลก ตรงที่ไม่หมุน  ใช้หลักการการโยกของใบเท่านั้น ขอบคุณเครดิต http://www.saphonenergy.com

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

งานติดตั้งโซลาร์เซลล์ (ของ yuthtrai.com)

รูปแบบการงานติดตั้ง และ การใช้งาน สำหรับบ้านแนวทางประหยัดพลังงาน และเป็นการสร้างศักยภาพบ้านสมัยใหม่ ให้สามารถผลิตพลังงานให้กับบ้านได้เอง หรือ เพิ่งพาตัวเองได้ ยามเกิดวิกฤตด้านพลังงานในอนาคต ขอขอบคุณ เครดิต : http://www.yuthtrai.com/2013/02/09/solarcell-bkk-1/

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

แหล่งข้อมูลดีๆ โซลาร์รูฟ จาก kasetporpeang.com

Apples   ” .. Solar Roof ผมรอไว้แล้วครับ เมื่อไหร่เปิดรับซื้อ Fit ผมก็คงเข้าร่วมโครงการครับ ที่บ้านผมใช้แผงของคุณ Bobby ที่ขายอยู่ในนี้ครับ Suntech 285W จำนวน 72 แผง แผงแบบ Thinfilm 128W จำนวน 9 แผง ลงทุนไปคร่าวๆ  5.5 แสนโดยประมาณครับ ค่อยๆทำครับ 1 ปีเสร็จ จุดละ 12 แผง ไฟ 3.3K ใช้ Inverter แบบ 3000W แต่บ้านผมหันไป 2 … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

อุปกรณ์ Grid Tie Connect เพื่อการเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า

การเชื่อมระบบไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า Grid Tie Connect  เข้ากับการไฟฟ้าเพื่อ ซื้อขายไฟฟ้าที่ได้จากโซลาร์เซลล์  ควรมีอุปกรณ์ที่ถูกผ่านการตรวจเรียบร้อยและมีการรับรองจากเจ้าภาพว่า  Grid Tie Connect  จะไม่ทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายได้ อ้างอิงจาก http://www.mea.or.th/new/profile/index.php?l=th&tid=3&mid=3042&pid=3030

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off