Daily Archives: December 20, 2013

พลังงานกังหันลม และ พลังงานโซลาร์เซลล์ ผลิตไฟฟ้าสำหรับ แอร์ได้หรือไม่

มีผู้คนมากมาย ที่ต้องการ .ใช้พลังงานกังหันลม และ พลังงานโซลาร์เซลล์   กับ   แอร์  หรือ  เครื่องปรับอากาศ  รุ่นตั้งแต่  กินไฟฟ้า ไปจนถึงรุ่น  ประหยัดไฟเบอร์5 การตั้งคำถามเช่นนี้  ??    ขอแยกเป็นประเด็น และความเข้าใจ 1.  เครื่องปรับอากาศ โดย ทั่วไปทำ หน้าที่ ก็ คือ  ลดความชื้น  โดยคิดเป็น %  และ ลดอุณหภูมิ เป็น องศา ( C ) หรือ ฟาเรนไฮ ( … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off