Daily Archives: January 2, 2014

สร้างพลังงานไฟฟ้า จาก การออกกำลังกาย

การออกกำลังกาย ผสมกับการผลิตไฟฟ้า  คือ นวัตกรรมในการผสานสิ่งมีอยู่แล้วให้ประโยชน์มากขึ้น โดยเฉพาะการนำพลังงานของมนุษย์มาใช้ ย้อนยุคตั้งแต่สมัยก่อนๆ  ไม่ว่าจะเป็น การยกของลำเลียง การสีข้าว หรือกิจกรรมการใช้แรง  ซึ่งเน้นไปทางด้านการเกษตร  แต่เมื่อจุดเปลี่ยนเข้าสู่ ยุคอุตสาหกรรม  เครื่องจักรหนัก หุ่นยนต์  เข้ามาแทนที่   มนุษย์ก็เริ่มใช้แรง หรือพลังงานงานจากมนุษย์ น้อยลง และต้องหันไป ออกกำลังกายด้วยเครื่องออกกำลังกาย โครงการจักรยานออกกำลังกายพลังงานไฟฟ้า การนำเครื่องออกกำลังกาย ผสมกับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แนวความคิดนี้ ก็เหมือนกับ หนูวิ่งปั่นนั้นเอง   ซึ่งกำลังงานได้มาฟรีๆ  ด้วยการปั่นจักรยานเพียงนิดเดียว   ก็ได้กำลังงานไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ  200-400 วัตต์ทีเดียว นำมาจัดเก็บหรือเชื่อต่อกับระบบเครือไฟฟ้าได้เลย

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๗ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกปักษ์รักษา ให้ทุกๆท่าน มีความสุขกาย สุขใจ เดินทางปลอดภัยแคล้วคลาด ลงมือกระทำสิ่งใดๆขอให้สมประสงค์ทุกๆสิ่งปรารถนาทุกประการ ทีมงานไทยวินด์วิลล์

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off