Daily Archives: January 4, 2014

โครงการกังหันลมคาดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดของไทย

โครงการกังหันลม ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด คาดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทย • โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาดกำลังการผลิตรวม 171 เมกะวัตต์ จังหวัดนครศรีธรรมราชถึงจังหวัดสงขลา รวม 4 โครงการ • โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาดกำลังการผลิตรวม 635 เมกะวัตต์ จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดมุกดาหาร รวม 13 โครงการ ลำดับ ชื่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาดกำลังการผลิต จำนวนที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานลม วันที่ยื่นคำร้องข้อเสนอการขายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. วันกำหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า SCOD 1 โครงการหาดกังหัน 1 36 เมกะวัตต์ ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 1 กุมภาพันธ์ … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off