Daily Archives: January 7, 2014

การกำจัดขยะ และ พลังงานไฟฟ้า

ประเทศไทยมีปัญหามานาน เรื่องการ กำจัดขยะ เพราะ เมืองไทย การทิ้งขยะพฤติกรรมแบบไม่แยก    ถึงแม้จะมีการแยกถังขยะ แต่ด้วยพฤติกรรมทิ้งรวมกันหมด  ทำให้การกำจัดนั้นยากลำบาก  จะนำสิ่งที่นำมารีไซเคิลใหม่นั้นก็ลยากำบากไปด้วย   การกำจัดขยะที่เหมาะสมที่สุด ก็คือ  แบบทั้งฝั่งกลบ และ แบบเผา โดยมีโรงไฟฟ้าพลังงานร้อนเป็นผลพลอยได้ของการเผาขยะ ไม่ว่าการจำกัด ขยะแบบไหนก็มี สิ่งที่เกิด ขึ้นนั้นก็ คือ   กลื่น  หรือ ควัน ยังไม่รวมถึง ก๊าซต่างๆที่เกิดจากการเผา   ถึงแม้จะมีเทคโนโลยี่มากมาย แต่ด้วยจำนวนขยะที่มากมายล้นฟ้า สะสมกันอย่างยาวนาน ถึงเวลาแล้ว ไม่ว่าจะ ระดับบ้าน หมู่บ้าน  ต้องช่วยกัน กำจัดขยะที่ต้นเหตุ เพื่อการกำจัดที่น้อยลง … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

Enercon E-126 ใบกังหันลมที่สวยงาม

Enercon E-126 ถือว่าเป็นกังหันลมขนาดใหญ่มาก ด้วยขนาดกำลังผลิต 7.5 เมกะวัตต์ (MW) โดยมีความกว้างของเจนเนอร์เตอร์รัศมี 12 เมตร ระบบแบบ ไดเร็คไดร หรือ ไม่มีระบบเกียร์นั้นเอง สามารถผลิตไฟฟ้าออกมาที่ระดับ 400 โวลล์ระบบเอซี(AC) แต่ในความจริงก็คือ ผลิตไฟฟ้าในรูปดีซี (DC) ก่อน บนหัวของกังหันลมรุ่นี้จะมีอินเวอร์เตอร์  (Inverter) อยู่ข้างใน (nacelle ) พร้อมสรรพ ส่วนใบกังหันลม มี  3 ใบ มีขนาดรัศมีความกว้าง 127 เมตร  และความสูงเสาจากจุดหมุนอยู่ที่ความสูง 135 เมตร  ความเร็วในการหมูน 5 – … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off