Daily Archives: January 20, 2014

โคกขาม : บ้านของนกชายเลน (กังหันลมวิดน้ำ นาเกลือ)

ระยะต้นฤดูหนาวเช่นนี้ เป็นเวลาที่ชาวบ้านโคกขามต่างสาละวนกับภาระหน้าที่บนผืนดินของตน พวกเขาพากันเร่งมือเพื่อปรับสภาพพื้นที่ให้อำนวยต่อการทำนาเกลือ และในช่วงเวลาเดียวกันแปลงนาสี่เหลี่ยมที่ทอดตัวต่อเนื่องดุจตารางหมากรุกก็ เริ่มมีชีวิตชีวากว่าหลายเดือนก่อน เมื่อนกชายเลนนับพันนับหมื่นตัวเดินทางมาถึงอ่าวไทยตอนใน และผืนนาเกลือที่เหลืออยู่ที่โคกขามยังคงเป็นความหวังในการพักพิงของนกเหล่า นี้ ทุกปีนับจากกลางฤดูฝนเป็นต้นไป  เป็นช่วงเวลาที่นกชายเลนนานาชนิดพากันบินย้ายถิ่นจากตอนเหนือของทวีปเอเชีย มาถึงประเทศไทย นกเหล่านี้พากันบินหลบหนีความหนาวเย็นลงมาพึ่งพิงความอบอุ่นของภูมิภาคตอน ใต้ จนกระทั่งฤดูหนาวผ่านพ้นไป นกจึงทยอยบินกลับไปจับคู่ผสมพันธุ์และสร้างรังวางไข่ทางถิ่นอาศัยตอนเหนือใน ช่วงที่อากาศพอเหมาะและมีอาหารสมบูรณ์อีกครั้ง จนเมื่อเลี้ยงลูกจนโต อันเป็นช่วงเวลาก่อนที่ความหนาวเย็นมาเยือน ฝูงนกนักเดินทางจะพากันบินกลับลงใต้อีกครั้ง ในการบินย้ายถิ่นลงใต้ นกต้องใช้เวลารอนแรมนานนับเดือน บินเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตร ดังนั้นพวกมันจำเป็นต้องเลือกเส้นทางบินที่มีอาหารสมบูรณ์ให้แวะลงหากินตลอด การเดินทาง เส้นทางบินของนกจึงจำเป็นต้องผ่านไปตามแนวชายฝั่งทะเลและแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เพื่อแวะเติมพลังงานและพักผ่อนตามจุดต่างๆ จนกว่าจะถึงที่หมายทางตอนใต้ หากพิจารณาจากแผนที่ จะเห็นว่าฝูงนกชายเลนต้องอาศัยบินเลียบชายฝั่งของผืนแผ่นดินใหญ่ นั่นหมายถึงแนวชายฝั่งของประเทศไทยมีความสำคัญต่อนกชายเลนจำนวนมากที่บิน ย้ายถิ่นลงมา เพราะตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางของเส้นทางบินจากแหล่งขยายพันธุ์ในไซบีเรียกับ ปลายทางที่อินโดนีเซียหรือไกลถึงออสเตรเลีย โดยเฉพาะแนวชายฝั่งอ่าวไทยตอนในนับเป็นแหล่งอาศัยที่สำคัญต่อนกชายเลนมากที่ สุด —————————————————– ชายฝั่งของตำบลโคกขามในเขตจังหวัดสมุทรสาครนับเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของ อ่าวไทยตอนใน ชาวบ้านที่อาศัยตามชายฝั่งแถบนี้ยังยึดอาชีพทำนาเกลือ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans)

หมู่บ้านกังหันลม (zaan schan) ทางตอนเหนือห่างจากอัมสเตอร์ดัมประมาณ 20 กว่ากิโลเมตร มีการอนุรักษ์กังหันลม และบ้านเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด์ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 โดยทำหน้าที่ผลิตน้ำมันจากดอกมัสตาร์ด กระดาษงานไม้ นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์เบเกอรี่ชีสฟาร์ม นาฬิกา ร้านขายเครื่องกาแฟและชา โรงบ น้ำมัน (Oil Mill) และโรงงานทำรองเท้าไม้ที่อยู่คู่กับชาวดัชต์มาแต่โบราณกาล นักท่องเที่ยวที่มาเยือนซานส์ สคันส์จะได้พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บ้านที่สร้างขึ้นสไตล์บ้านไม้ แบบฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยแม่น้ำ ทุ่งหญ้า และการปศุสัตว์ อีก หนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดมาเยือนคือ พิพิธภัณฑ์ซานส์ (Zaans Museum) ซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารร่วมสมัย ที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิก ชื่อ Cor van … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off