Monthly Archives: June 2014

PEA ผวาฟุตบอลโลกกระทบรณรงค์ลดใช้ไฟใต้รับมือก๊าซ JDA หยุดจ่าย

สมาชิกหลายๆท่านใด .  เมื่ออ่านข่าวนี้ .  ก็ช่วยชาติกัน หน่อยครับ  กฟภ   เขาเดือดร้อนนนนนนนนนนนนนนนนนน.. ท่านใด   ชอบดูกีฬา ฟุตบอล  เตรียม หาอุปกรณ์  โซลาร์เซลล์  1 แผง   แบตเตอร์รี่  1 ลูก  สำหรับ ทีวี  1  เครื่อง .  …ต่อไม่เป็น  โทรสอบถาม  คุณ บรรจงได้ เร้ยคร๊าบ…  เจ้านายยยย.. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งรณรงค์ขอความร่วมมือคนใต้ร่วมลดใช้ไฟช่วงพีก 18.00-22.00 น.ระหว่างการหยุดจ่ายก๊าซจาก JDA 13 มิ.ย.-10 ก.ค. … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

THE OFF-GRID reality. ( การใช้ชีวิตจริงในรูปแบบอิสระจากการใช้พลังงานโดยไม่เพิ่งพาระบบภายนอก )

ทำไมเราไม่ทำกันแบบนี้  นี้คือ คำถามว่า  ทำไมเรา ไม่ใช้ชีวิต ขาดอิสระจาก การใช้พลังงานจากโลกภายนอก ที่มีเต็มไปด้วย  การสร้างมลพิษให้กับโลก หรือ ประเทศของเรา ทุกวันๆ   ผลกระทบที่ใหญ่หลวงกำลังตาม เล่นงานพวกเรา  ไม่ว่าจะเป็น ร้อนขึ้น ฝนไม่ตก  อากาศมีสารพิษเข้มข้น กัดกร่อนชั้นโอโซน นี้คือคำตอบ   THE OFF-GRID  reality. และ นี้ก็เป้น ผลงานวิจัย ของนักศึกษาท่านหนึ่ง  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก  คุณบรรจง ขยันกิจ ไม่ว่าจะเป็น  อุปกรณ์ด้านการสร้างพลังงานที่ไร้มลพิษ นั้นคือ กังหันลม และ แผงโซลาร์เซลล์   โดยจะมีการติดตั้งระบบเป็นแบบ … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ภาพวันวาน “มนุษย์กังหันลม”

จากอดีต ถึง ณ วันนี้ การถ่ายทอดความรู้ด้านกังหันลม ยังไม่หยุด  ใครที่ต้องการที่อยากรู้ อยากเห็นว่า อยากทำเป็น  กังหันลมผลิตไฟฟ้าฉบับคนไทย  โดยมีการเรียนรู้หลักพื้นฐาน เช่น  มีหลักทำงานอย่างไร ส่วนประกอบไปด้วยอะไร  สร้างอย่างไร ติดตัั้งอย่างไร  ขบวนการจัดเก็บพลังาน และนำมาไปใช้อย่างไร ด้วยปณิฐานอันแน่วแน่ เรียนรู้ด้วยเอง และนำความรู้มาช่วยกันเพื่อช่วยชาติ  และเพื่อยืนหยัด ด้วยการมีพลังงานที่สามารถผลิตขึ้นมาใช้เอง  โดยได้แหล่งทรัพยกรที่เหลือเฟือ  สบายลม แสงแดด  แต่การได้พลังงานนั้นมีเวลาตามธรรมชาติในล่ะวัน แต่ล่ะปี  ซึ่งได้ไม่เท่ากันแต่   เราไมมีต้นทุนในเรื่อง ในขบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ได้มาเป็น  ศูนย์ (Energy Zero) และ ไร้มลพิษ (Non-Carbon)  จะไม่มีการหยิบยืม ทรัพยากร … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

พึ่งพาตนเอง ในเรื่องของแหล่งพลังงาน

ต้นกำเนิดกังหันลมในประเทศไทยนั้น ยังไม่ปรากฏว่าใครเป็นคนประดิษฐ์คิดค้นแต่ว่า ก็มีช่างกังหันลมสมัยเก่าๆ ที่สร้างกังหันลมมาใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม  เช่น กังหันลมนาเกลือ  เพื่อชัก หรือ นำน้ำเข้านา  ในแทบจังหวัดทางตะวันตก สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  เพราะกระแสลมแทบนั้น มีสม่ำเสมอ  ต่อมาก็ มีการถูกพัฒนามาเป็น  กังหันลมสูบน้ำ แบบฉบับทางตะวันตก เพือสูบน้ำในระดับน้ำลึก  ขึ้นมาเก็บไว้ใน แหล่งเก็บแหล่งน้ำ . ระยะแวลาต่อมา กังหันลมดังกล่าวลดน้อยลง ไม่มีใครสนใจ  .เพราะผู้คนส่วนใหญ่ หันมาใช้  เครื่องสูบน้ำที่ใช้ น้ำมัน หรือ หมุนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า  แทน… เพราะรวดเร็ว และ ราคาแหล่งพลังงาน น้ำมัน หรือ ค่าไฟฟ้านั้นยุคนั้น ราคาถูก แต่ในยุค … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off