Daily Archives: June 1, 2014

พึ่งพาตนเอง ในเรื่องของแหล่งพลังงาน

ต้นกำเนิดกังหันลมในประเทศไทยนั้น ยังไม่ปรากฏว่าใครเป็นคนประดิษฐ์คิดค้นแต่ว่า ก็มีช่างกังหันลมสมัยเก่าๆ ที่สร้างกังหันลมมาใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม  เช่น กังหันลมนาเกลือ  เพื่อชัก หรือ นำน้ำเข้านา  ในแทบจังหวัดทางตะวันตก สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  เพราะกระแสลมแทบนั้น มีสม่ำเสมอ  ต่อมาก็ มีการถูกพัฒนามาเป็น  กังหันลมสูบน้ำ แบบฉบับทางตะวันตก เพือสูบน้ำในระดับน้ำลึก  ขึ้นมาเก็บไว้ใน แหล่งเก็บแหล่งน้ำ . ระยะแวลาต่อมา กังหันลมดังกล่าวลดน้อยลง ไม่มีใครสนใจ  .เพราะผู้คนส่วนใหญ่ หันมาใช้  เครื่องสูบน้ำที่ใช้ น้ำมัน หรือ หมุนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า  แทน… เพราะรวดเร็ว และ ราคาแหล่งพลังงาน น้ำมัน หรือ ค่าไฟฟ้านั้นยุคนั้น ราคาถูก แต่ในยุค … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off