Daily Archives: June 16, 2014

Axial Flux Permanent Magnet Alternator Generator ( พื้นฐานกังหันลม แบบ รอบต่ำ และ ขับตรง)

กังหันลม  ตัวที่ทำงานหน้าที่ผลิตไฟฟ้า ก็คือ  rotor ( แม่เหล็ก ) และ  stator ( ขดลวด)    โดยให้ rotor ทำหน้าที่หมุน ทำให้กระแสแรงแม่เหล็กไปกระตุ้นตัดเส้นขวลวด เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้น. จะมีกระแสไฟฟ้าเยอะ ก็ขึ้นอยู่กับ  แรงแม่เหล็ก , จำนวนขวดลด, ความเร็ว     ลักษณะของการเชิงออกแบบการทำงานของ rotor ( แม่เหล็ก ) และ  stator ( ขดลวด)  เห็นกันโดยทั้วๆไป มีสองแบบ  คือ อยู่ใน แนวนอน หรือ … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off