Daily Archives: June 18, 2014

ระบบไฟฟ้าเครือขาย

ระบบพลังานไฟฟ้า แยกเป็น  3  ระบบ  คือ  1.ระบบเครือข่าย (Large  grid )   2.ระบบเครือข่ายอิสระ (Local grid)  3. ระบบที่สาม จะเรียก การเชื่อมระหว่างเครือข่าย (Grid to Grid)  ( ระบบ 1  เข้า กับระบบ ที่  2 ) ระบบแรก หมายถึงว่า  ท้องทีมีระบบไฟฟ้าเข้าถึง มีระบบสายไฟฟ้ามารอถึงหน้าบ้าน และมีมิเตอร์ให้กับทุกๆบ้าน  โดยมีแรงดันไฟฟ้า 220Vac  50Hz  สำหรับทุกภาคของการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ภายในบ้าน ที่ทำงาน … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off