Daily Archives: June 30, 2014

ขับเคลื่อน ระบบ logistic ด้วยระบบไฟฟ้า

แหล่งพลังงานไฟฟ้า ที่บริสุทธิ์ และไม่มีต้นทาง แหล่งเชื้อเพลิง นั้น ก็ คือ  กังหันลมผลิตไฟฟ้า และ   โซลารฟาร์ม   คนโดยทั่วไปมองแค่การไฟฟ้า ให้กับรัฐบาลบ้าน เท่านั้น    แต่วันนี้ เรามองต่างมุม   คือ ทำไมต้องขายเท่านั้น ถึงจะคุ้มทุน. โมเดล application นี้ทางธุระกิจ เราคิดว่าเป็นไปได้ นั้นก็ คือ  ทำโรงไฟฟ้า สำหรับ การขับเคลื่อน ระบบ logistic ด้วยระบบไฟฟ้า  ด้วย การจัดตั้งฟาร์มแหล่งผลิตพลังงาน  ตามสายถนนสำคัญ   โดย องค์ประกอบหลักดังนี้ … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off