Daily Archives: July 2, 2014

แหล่งเก็บพลังงาน (Storated Energy) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับฟาร์มโซลาร์เซลล์

ทำไมเราถึงละเลย  เรื่องการเก็บพลังงานแหล่งผลิตไฟฟ้า ขนาดใหญ่.  ???   โดยไม่มีใครพูดถึง      ถึงแม้เทคโนโลยี่ การผลิตไฟฟ้า จากพลังงานทดแทน ที่สามารถนำกลับมาใช้อย่างไม่วันหมด  จะถูกพัฒนา ก้าวไปอย่างรวดเร็ว  ไม่ว่าจะเป็นกังหันลมที่มี ขนาดใหญ่และผลิตได้มากขึ้น  แผงโซลาร์เซลล์มีขนาดเล็กลงแต่ให้กำลังวัตต์สูงขึ้น แต่…  ในเรื่องของการเก็บพลังงานไฟฟ้า  ไม่มีการพัฒนา  มากที่ควรจะเป็น    นี้เป็นหัวข้อ หนึ่งที่เราให้ความสนใจ.   เพราะ การเก็บพลังงานไฟฟ้า โดยทัั่วๆไป และ ใช้กันอย่างมาก   นั้นก็คือ  แบตเตอร์รี่    ตั้งแต่การเก็บพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก    จนไปถึงขนาดใหญ่  โดยมีความหลากหลายของชนิดแบตเตอร์รี่  ซึ่งการใช้งานก็ต่างกันไปตามความเหมาะสม. แต่ในที่นี้จะพูดถึง การเก็บพลังงานไฟฟ้าสำหรับ ฟาร์มโซลาร์เซลล์??  หรืออาจจะเป็น … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off