Daily Archives: September 20, 2014

องค์กร หรือ บริษัท ห้างร้าน ของคุณ ใช้พลังงานไฟฟ้าเท่าไร?? จิตสำนึกที่แท้จริง

เราในฐานะ  ไม่ว่าจะเป็น  ลูกจ้าง เอกชน .หรือ องค์กรรัฐ  โดยสามัญ   ไม่จำเป็นต้องรู้ว่า   ใช้พลังงงานไปเท่าไร??   จะรับรู้ก็ต่อเมื่อ อยู่ใน แผนกที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้า  ​​. นอกนั้น ก็คือ   ผู้ใช้    โดยขอให้มีพลังงานไฟฟ้าใช้ อย่างพอเพียง  ขออย่างเดียวก็คือ ไฟฟ้าอย่าดับ เท่านั้นก้พอ..!!!! ในเวลาทำงาน … จะได้รู้และรับ ข่าวสารภายในในองค์กร ว่าให้ช่วยกัน ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อยามไม่ใช้งาน  ไม่ว่าจะเป็น  หลอดไฟฟ้า  คอมพิวเตอร์   พัดลม  แอร์​… .. … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off