Daily Archives: October 8, 2014

ฟังความคิดเห็น ทัศนะต่างๆ ในหัวข้อ – เหตุผลที่ประเทศไทยควรมี ไฟฟ้านิวเคลียร์ หรือถ่านหิน

โดย ต้นตอปัญหา   ก็คือ   ไฟฟ้าไม่พอ   ไฟฟ้าตก ​. . ในอนาคต.     อ่าน วิเคาระห์ และ  พิจารณา ..   กันครับ ^__^ แต่ในทัศนะ ของเราก็คือ  โรงไฟฟ้าที่ดีที่สุด คือ  ทุกๆบ้าน. ทุกๆโรงงาน ทุกๆองค์กร  ทุกๆคน   สามารถมีโรงไฟฟ้าและสามารถผลิตพลังงานมาใช้ได้เอง   เพิ่งพาตัวเอง​ ก่อน . ..      ใน อนาคต.   … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off