Daily Archives: November 2, 2014

ใช้เทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพมาผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยใช้แหล่งไฟฟ้าจากส่วนกลางเป็นต้นกำลัง

การเป็นผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า ภายในเขตการจ่ายไฟฟ้าจากเครือช่ายส่วนกลาง  เราคือ  หนึ่ง  เป็นผู้สร้างความเสียหายให้กับ สิ่งแวดล้อม ทางตรง.   เพราะว่าการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่มากกว่า  1  MW  ที่มาจาก  แหล่งฟอสซิล เช่น  น้ำมัน แก๊ส ถ่านหิน   สร้างมลพิษปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศอย่างหลีกไม่ได้ เมื่อไฟฟ้ส่วนกลาง ถูก ผลิตไฟ้ฟ้าจำนวน หนึ่งเพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  สำหรับความต้องการไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนไปตาม  ปริมาณการใช้งาน   แต่การผลิตไฟฟ้านนั้นต้องผลติ  เกินมากกว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้า เพื่อสำรอง   ..  ขอยก ตัวอย่าง  ภาคใต้ .   กำลังผลิตไฟฟ้ารวมราวๆ  2500 เมกะวัตต์ … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off