Daily Archives: November 14, 2014

ทีมกังหันลมไทย หรือ Thaiwindmill Team เข้าร่วมโครงการประกวด..

ทีมงานกังหันลมไทย หรือ Thaiwindmill Team ได้รับเชิญเข้า ในการเข้า  โครงการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์กังหันลมเทคโนโลยีลมต่ำเพื่อการสูบน้ำ ทีมกังหันลมไทย อยากจะเชื้อเชิญ สมาชิก หรือ ผู้สนใจ มีไอเดียดีๆ   เจ๋งๆ   ร่วมกันเข้าสมัครโครงการประกวด  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้  พัฒนา  และเผยแพร่ให้กับประชาชน ผู้สนใจ  นำไปใช้ไปโยชน์ —- ขอบขอบคุณ ทีมงาน The maker

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off