Daily Archives: November 30, 2014

รถไฟไฟฟ้า .. ต้นทุน คือ พลังงานไฟฟ้า

รถไฟฟ้า ในเมืองไทย ถ้ามองลึกๆกัน จริง ปัญหาใหญ่ มากกว่ายิ่งกว่า เงินลงทุนในการทำ รถไฟ ไฟฟ้า .. นั้นก็คือ พลังงานไฟฟ้า .. .    มีแหล่งข่าว  และมีการวิเคราะห์ ถึง ผลประโยชน์ หรือ ที่เรียกว่า กำไร  กับการลงทุน  ในการคืนทุน..สำหรับ นักลงทุน…  คิดแค่เพียง  ราคา เก็บ.. กับ  ผู้โดยสาร เท่านั้น. ** ที่มา http://www.bansuanporpeang.com/node/11130 **  ภาพสรุปการคิดราคารถไฟฟ้าตามแผนของรัฐ   ที่มา  http://www.naewna.com/politic/47252 แต่ถ้าคิดในทางกลับกัน  . … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off