Daily Archives: December 25, 2014

ไมโครซอฟ ใช้โรงไฟฟ้าไบโอแก็ส แบบ offgrid สำหรับดาต้าเซนเตอร์

บริษัทไมโครซอฟ  ซุึ่งเป็นบริษัทซอฟแวร์ยักย์ใหญ่  หรือ ผู้ผลิต Windows นั้นเอง ได้ลงทุน สร้างโรงไฟฟ้าเอง แบบใช้ได้งานได้จริง!!!!    ….. โดยไม่ง้อ หรือเชื่อมกับ.การไฟฟ้า หรือ ไฟฟ้าเครือข่าย  แต่อย่างใด   หรือพูดอีกในนัยหนึ่งระบบนี้ก็คือ  OFF GRID ขนานแท้    …..  แหล่งพลังงานแก๊สที่ได้นั้นมาจากแหล่งน้ำเสีย ที่นำน้ำมาผลิตเป็นไบโอเเเก๊ส. . . กระทั้งสามารถนำมาผลิตไฟฟ้า เพื้อป้อนไฟฟ้าให้กับ ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์  200 ตัว  กินไฟฟ้ารวม  100 กิโลวัตต์   . แต่ระบบสามารถผลิตไฟฟ้าได้  150  กิโลวัตต์ … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ทีม Thaiwindmill หรือ กังหันลมไทย ได้เข้ารอบผ่านการคัดเลือก..

หลังจากที่ทีมงาน  Thai windmill   ได้เข้าร่วมประกวดกับโครงการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐกังหันลมเทคโนโลยีลมต่ำเพื่อการสูบน้ำ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนา  (http://chaipat.or.th/)  และได้มีการคัดเลือก ให้เหลือ 10 ทีม  พร้อมทั้งยังออกรายการ The maker  ทางทีวีช่อง 3 . อีกด้วย . ทีม กังหันลมไทย  สามารถผ่านรอบคัดเลือก รอบสอง …     สมาชิกหรือ ผู้สนใจ  สามารถมาร่วมเชียร์ฺกันได้.. …(  หมายเหตุ   จะนำข้อมูล และ ภาพ มาเสนออีกครั้ง.. )

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off