Daily Archives: September 7, 2016

เปิดฝึกอบรมการสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลร่องจิก รุ่นที่1 วันที่ 18-19-20 พฤศจิกายน 59

….  นายอำนาจ เจริญอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก  ร่วมกับ ท่านอาจารย์บรรจง ขยันกิจ “มนุษย์กังหันลมแห่งเอเชีย”  ร่วมกันจัดฝึกอบรมการสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลร่องจิก   จะเปิดฝึกอบรมฯ รุ่นที่1 วันที่ 18-19-20 พฤศจิกายน 59 นี้ และเร่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สนใจสมัครเข้าฝึกอบรม. ติดต่อสอบถามได้ที่  คุณบังหลง กลิ่นหอม นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ เทศบาลตำบลร่องจิก โทร. 081-9751950

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ภาพการอบรมการสร้างกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า ณ อาศรมวิริยะธรรม วิทยากรโดย อาจารย์บรรจง ขยันกิจ (เก็บภาพ ควันหลง 4)

อาจารย์ บรรจง  อธิบาย  เรื่องการออกแบบ  ชุดแม่เหล็กแรงสูง และชุุดขดลวด

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off