Daily Archives: September 12, 2016

โครงการฝึกอบรมการสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า กับ “มนุษย์กังหันลมแห่งเอเชีย” อาจารย์บรรจง ขยันกิจ…..หลักสูตร 3 วัน 3 คืน

โครงการฝึกอบรมการสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า กับ “มนุษย์กังหันลมแห่งเอเชีย” อาจารย์บรรจง ขยันกิจ…..หลักสูตร 3 วัน 3 คืน….ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย….รุ่นที่ 1 วันที่ 18-19-20 พฤศจิกายน 2559 นี้ //================================================================================= อ้างถึง : https://www.facebook.com/lek.ponchan (กราบขอบพระคุณทุกท่านที่แชร์ครับ)……ห้ามพลาดครั้งแรกของอำเภอภูเรือ…….สนใจพลังงานทางเลือกอย่าพลาด……..โครงการฝึกอบรมการสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า กับ “มนุษย์กังหันลมแห่งเอเชีย” อาจารย์บรรจง ขยันกิจ…..หลักสูตร 3 วัน 3 คืน….ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย….รุ่นที่ 1 วันที่ 18-19-20 พฤศจิกายน 2559 นี้……… … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ภาพการอบรมการสร้างกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า ณ อาศรมวิริยะธรรม วิทยากรโดย อาจารย์บรรจง ขยันกิจ (เก็บภาพ ควันหลง 5)

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off